• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 2006 р. № 156

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 26 травня 2004 р. № 672

  1. У Порядку проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об’єктів, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 3 слова “з відбором зразків для експертизи” виключити;

  2) у першому реченні пункту 4 слова “(далі — шкідливі організми)” виключити;

  3) у пункті 6 слова “і об’єктів” виключити;

  4) пункти 7, 8 і 10 викласти в такій редакції:

  “7. Рослини і рослинні продукти, які ввозяться в Україну, у разі виявлення в них карантинних та інших шкідливих організмів підлягають знезараженню, поверненню, технічній переробці або знищенню під контролем державного інспектора з карантину рослин.

  8. Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну, підлягають висіванню або висаджуванню у визначених в карантинному дозволі господарствах чи у спеціальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і його оздоровлення під контролем державного інспектора з карантину рослин.

  Умови ввезення та використання насіння і садивного матеріалу визначаються в карантинному дозволі. Переміщення насіння і садивного матеріалу з одного регіону в інший здійснюється за погодженням з Головною державною інспекцією з карантину рослин України”;

  “10. У разі виявлення у митницях призначення або на підприємствах, в установах та організаціях під час вторинного огляду карантинних організмів підкарантинні матеріали і об’єкти підлягають обов’язковому знезараженню або знищенню”;

  5) у пунктах 11, 13, 15, 32 — 34 слова “і об’єкти” в усіх відмінках виключити;

  6) пункт 14 після слова “відвантаження” доповнити словами “або відправлення”;

  7) пункт 15 після слова ”заражені“ доповнити словами “карантинними та іншими”;

  8) пункт 16 після слова “виявлення” доповнити словами “карантинних та інших”;

  9) у пункті 17 слова “проби та середній зразок” замінити словом “зразки”;

  10) пункт 19 доповнити реченням такого змісту: “У разі проведення знезараження підкарантинних матеріалів на шляху прямування висновок стосовно фітосанітарного стану готується на підставі акта про проведення знезараження”;

  11) в абзаці третьому пункту 20 слова “фітопатологічного” та “ботанічного” замінити відповідно словами “мікологічного” та “гербологічного”;

  12) у пункті 21:

  слова “ентомологічного та ботанічного” виключити;

  слово “проби” замінити словом “зразків”;

  13) у пункті 22 слово “фітопатологічного” замінити словом “мікологічного”;

  14) пункт 24 доповнити словами “(трикілометрової зони)”;

  15) пункт 26 викласти в такій редакції:

  “26. Контрольне обстеження посіву, посадки рослин, багаторічного насадження, приміщення складу проводиться візуальним методом, що включає огляд посівів, посадок за периметром або діагоналлю поля, відбір зразків рослин, ґрунту, збирання шкідливих організмів, пошкоджених рослин, а також з використанням феромонних пасток, харчових принад, ловильних поясів”;

  16) у пункті 27 слова “зональних та обласних карантинних лабораторій на підставі” замінити словами “карантинних лабораторій на підставі результатів фітосанітарної експертизи”;

  17) у пункті 28:

  в абзаці другому слова “карантинних розсадниках, ботанічних садах” замінити словами “інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях ботанічних садів”;

  в абзаці третьому слово “шкідливих” замінити словом “карантинних”;

  абзаци четвертий і п’ятий замінити абзацом такого змісту:

  “Для виявлення вогнищ карантинних шкідників вивішуються феромонні пастки та виставляються харчові принади з урахуванням їх біологічних особливостей з дотриманням методичних вказівок Головної державної інспекції з карантину рослин України щодо кожного карантинного шкідника окремо”.

  У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

  18) у пункті 29:

  в абзацах першому і четвертому слово “шкідливих” замінити словом “карантинних”;

  абзац третій викласти в такій редакції:

  “висновок фітосанітарної експертизи”;

  19) у пункті 31:

  в абзаці четвертому слово “лабораторну” замінити словом “фітосанітарну”;

  в абзаці п’ятому слово “шкідливих” замінити словом “карантинних”;

  20) пункт 34 доповнити словами “або відправлення”;

  21) пункти 35 і 36 викласти в такій редакції:

  “35. Партії підкарантинних матеріалів, заражені карантинними організмами, не допускаються до вивезення, ввезення, реалізації та використання і підлягають знезараженню, поверненню, технічній переробці або знищенню під контролем державного інспектора з карантину рослин.

  36. Державний інспектор з карантину рослин зобов’язаний на підставі заяви власника вантажу за відсутності у підкарантинних матеріалах карантинних організмів оформити карантинний сертифікат. Карантинний сертифікат видається за результатами огляду, проведеного державним інспектором з карантину рослин, та висновку фітосанітарної експертизи”;

  22) пункт 37 виключити.

  2. У пункті 1 переліку підкарантинних матеріалів і об’єктів, затвердженого зазначеною постановою:

  1) виключити такі позиції:

  “1805 00 00

  Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин”;

  “2403

  Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн “гомогенізований” або “відновлений”; тютюнові екстракти та есенції

  2508

  Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт, силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові”;

  “4410

  Плити деревностружкові та аналогічні плити з деревини або з інших здерев’янілих матеріалів, агломеровані або неагломеровані з використанням смол або інших органічних сполучних речовин

  4411

  Плити деревноволокнисті з деревини або з інших здерев’янілих матеріалів, агломеровані або неагломеровані з використанням смол або інших органічних сполучних речовин”;

  “4416 00

  Бочки, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку”;

  “4420

  Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; шкатулки, коробки  для ювелірних та аналогічних виробів; дерев’яні статуетки та інші декоративні вироби; дерев’яні меблі, що не належать до групи 94”;

  “4601

  Плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; матеріали для плетіння, плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у паралельні пасма або зіткані у вигляді листів, закінчені або незакінчені вироби (наприклад, циновки, солом’яні мати та ширми)

  4602

  Плетені та інші вироби, виготовлені безпосередньо з матеріалів для плетіння або виробів товарної позиції 4601; вироби з луфи”;

  “5601

  Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; текстильні волокна завдовжки менш як 5 мм (пух), фабричні вузлики і текстильний пил”;

  2) позиції “0603 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом” та “0604 Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, для букетів або оздоблення, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом” викласти в такій редакції:

  “0603

  Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

  0604

  Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, для  букетів або оздоблення, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)”;

  3) позицію “0714 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля (батат) та аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, цілі чи у шматках, або у вигляді гранул або скибок; серцевина сагової пальми” викласти в такій редакції:

  “0714

  Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля (батат) та аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, сушені, цілі чи у шматках, або у вигляді гранул чи скибок; серцевина сагової пальми (крім морожених)”;

  4) позиції “0814 00 00 00 Цедра цитрусових або шкірки динь (шкірки кавунів), свіжі, морожені, вміщені у солону воду, просочені або з доданням інших речовин, що забезпечують їх тимчасове зберігання, або добре висушені”, “0901 Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без  кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави у будь-якій пропорції”, “0902 Чай, ароматизований чи неароматизований” та “0903 00 00 00 Мате (парагвайський чай)” викласти в такій редакції:

  “0814 00 00 00

  Цедра цитрусових або шкірки динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі або добре висушені (крім морожених, вміщених у солону воду, просочених або з доданням інших речовин, що забезпечують їх тимчасове зберігання)

  0901

  Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави;  замінники кави з вмістом кави у будь-якій пропорції (крім розфасованих у вакуумну або металеву упаковку)

  0902

  Чай, ароматизований чи неароматизований (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)

  0903 00 00 00

  Мате (парагвайський чай) (крім розфасованого
  у вакуумну або металеву упаковку)”;

  5) позиції “1212 Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), використовувані головним чином для харчових цілей, не включені до інших угруповань”, "1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, розмелені або нерозмелені, пресовані або у вигляді таблеток”, “1214 Бруква кормова, буряк кормовий, кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, пресовані у вигляді таблеток або непресовані” та “1401 Матеріали рослинного походження, використовувані головним чином для плетіння або виробництва матів (наприклад, бамбук, індійська тростина, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, відбілена або пофарбована солома злаків, липове лико)” викласти в такій редакції:

  “1212

  Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки  та цукрова тростина, свіжі, охолоджені або сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), використовувані головним чином для харчових цілей, не включені до інших угруповань (крім морських та інших водоростей свіжих, охолоджених та всієї замороженої продукції)

  1213 00 00 00

  Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, розмелені або нерозмелені (крім пресованих або у вигляді таблеток)

  1214

  Бруква кормова, буряк кормовий, кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти непресовані (крім пресованих або у вигляді таблеток)”;

  1401

  Матеріали рослинного походження, використовувані головним чином для плетіння або виробництва матів (наприклад бамбук, індійська тростина, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена солома злаків, липове лико) (крім відбіленої або пофарбованої соломи злаків)”;

  6) позицію “4401 Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін, брикетів, гранул тощо” викласти в такій редакції:

  “4401

  Деревина паливна у вигляді колод,  полін, хмизу, гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін, тощо (крім деревини
  у вигляді брикетів, гранул)”;

  7) позицію “4406 Шпали дерев’яні для залізничних або аналогічних колій (крім 4406 90 00 00)” викласти в такій редакції:

  “4406 10 00 00

  Шпали дерев’яні для залізничних або аналогічних колій, непросочені”;

  8) позицію “4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, паркетні плити збірні, гонт і дранку для покрівель” викласти в такій редакції:

  “4418

  Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, гонт і дранку для покрівель (крім паркетних плит збірних)”;

  9) позицію “9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціювання зоологічні, ботанічні, з мінералогії, анатомії або предмети для таких колекцій, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес” викласти в такій редакції:

  “9705 00 00 00

  Колекції та предмети колекціонування зоологічні, ботанічні (крім колекцій та предметів колекціонування з мінералогії, анатомії або предметів для таких колекцій, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес)”.

  __________________