• In English

 • Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 2006 р. № 155

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку виплати пенсій

  та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів

  допомоги через їх поточні рахунки у банках

  1. Пункти 4 і 8 викласти у такій редакції:

  “4. Установи уповноважених банків здійснюють відкриття поточних рахунків, проводять операції із зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки відповідно до цього Порядку, угод, укладених ними з управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських, районних у місті рад (далі – органи  праці та соціального захисту населення) або центрами з нарахування і виплати пенсій та допомоги – у регіонах, де функціонують такі центри”;

  “8. Поточні рахунки одержувачам пенсій та грошової допомоги відкриваються уповноваженими банками у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків в національній та іноземній валюті”.

  2. Абзац другий пункту 13 після слова “наступного” доповнити словом “операційного”. 

  3. Пункт 19 викласти у такій редакції:

  “19. Зарахування відповідних сум пенсій та грошової допомоги установами уповноважених банків на поточні рахунки здійснюється не пізніше наступного операційного дня після надходження зазначених сум від органів Пенсійного фонду України, органів праці та соціального захисту населення”.

  4. Абзац другий пункту 20 викласти у такій редакції:

  “Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження повертаються уповноваженим банком органам соціального захисту населення або органам Пенсійного фонду України з відповідною поміткою на другому примірнику списків та їх описів”.

  5. У тексті Порядку слова „орган соціального захисту населення” і “управління соціального захисту населення” в усіх відмінках та формах числа замінити словами “орган праці та соціального захисту населення” і “управління праці та соціального захисту населення” у відповідному відмінку та числі.

   

  __________________________