• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 2006 р. № 154

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку складання, розгляду,
  затвердження та основних вимог до виконання
  кошторисів бюджетних установ


  1. В абзаці другому пункту 3 слова і цифри “за кодом відомчої класифікації 351 (у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам коштів та програми “Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду”), а також” замінити словами “за загальнодержавними видатками у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам коштів та програми “Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду”, мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, а також”.

  2. Абзац третій пункту 28 доповнити реченням такого змісту: “Штатний розпис установ затверджується наказом відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади”.

  3. У підпункті 7 пункту 33 цифри та слово “30 відсотків” виключити.

  4. В абзаці першому пункту 46 слова “надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету” замінити словами “надання кредитів з бюджету”.

  5. В абзаці чотирнадцятому пункту 47 слова “у порядку, встановленому” замінити словами “у порядку та за формою, встановленими”.

   

  _________________