• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 2006 р. № 153

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  з питань гідрометеорологічної діяльності

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. № 579 “Про Державну програму науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1600 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2189):

  1) у пунктах 2 і 4 постанови слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” у відповідному відмінку;

  2) у розділі 4 Державної програми, затвердженої зазначеною постановою, слово “Мінекоресурсів замінити словом МНС.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 р. № 1724 “Про інформаційні послуги у сфері гідрометеорології” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1626; 1999 р., № 39, ст. 1943):

  1) у пунктах 1 і 2 слова “Комітету з питань гідрометеорології” замінити словами “Державної гідрометеорологічної служби”;

  2) у назвах і тексті переліку інформаційних послуг загального користування, що надаються установами та організаціями Гідрометкому, і переліку спеціалізованої інформації та інших послуг у сфері гідрометеорології, які надаються установами та організаціями Гідрометкому за плату, затверджених зазначеною постановою, слово “Гідрометкому” замінити словом “Держгідромету”.

  3. У тексті Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2262 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2455), слово “Гідрометком” в усіх відмінках замінити словом “Держгідромет” у відповідному відмінку.

  4. Додаток до Порядку проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1219 “Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1360; 2002 р., № 2, ст. 71), після слова “Мінпаливенерго” доповнити словом “МНС”, а слово “Мінекоресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  5. У розділі V Державної програми забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003 — 2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1609 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 42, ст. 2209; 2004 р., № 15, ст. 1051):

  1) у пунктах 3, 5, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24 і 25 слово “Держтелерадіо” замінити словом “Держкомтелерадіо”;

  2) у пунктах 3, 5 і 18 слово “Держкомзв’язку” замінити словом ”Мінтрансзв’язку”;

  3)  у пунктах 7, 8, 14 і 17 слово “Мінкультури” замінити словом “МКТ”;

  4) у пунктах 7, 14 і 17 слово “Держтурадміністрація” виключити;

  5) у пункті 16 слово “Мінтранс” замінити словом “Мінтрансзв’язку”;

  6) у пунктах 21, 24 і 25 слово “Держтурадмінстрація” замінити словом “МКТ”;

  7) у пункті 67 слово “Мінпаливенерго” замінити словом “МНС”.

   

  ______________________