• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 лютого 2006 р. № 147

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

   1. Абзац другий пункту 7 Положення про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. № 343 (ЗП  України, 1993 р., № 10, ст. 212; 1995 р., № 3, ст. 75; Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 4), викласти в такій редакції:

  „Персональний склад Національної координаційної ради затверджує її голова”.

  2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1994 р. № 90 „Про Міжвідомчу раду у справах співробітництва з Міжнародним агентством по атомній енергії” доповнити абзацом такого змісту:

  „Дозволити голові Міжвідомчої ради вносити у разі потреби зміни до її складу”.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 833 „Про Державну премію України імені Олександра Довженка” (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 44; Офіційний вісник України, 1999 р.,         № 29, ст. 1480; 2005 р., № 37, ст. 2311):

  1) пункт 2 постанови доповнити абзацом такого змісту:

  „Дозволити голові Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка вносити у разі потреби зміни до його складу”;

  2) у складі Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка, затвердженому зазначеною постановою, слова „Савченко Борис Іванович – кінорежисер, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, голова Національної спілки кінематографістів (голова Комітету)” замінити словами „голова Національної спілки кінематографістів – голова Комітету”. 

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1994 р. № 883 “Про створення Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. № 512:

  1) пункт 1 постанови доповнити абзацом такого змісту:

  “Дозволити голові Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури вносити у разі потреби зміни до її складу”;

  2) у додатку до зазначеної постанови слова “Трощинський Володимир Павлович – перший заступник Міністра у справах національностей та міграції (голова)” замінити словами “Голова Держкомнацміграції – голова”.

  5. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р. № 1062 „Про організацію виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар” (ЗП України, 1996 р., № 4, ст. 144; Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 743, № 14, ст. 747; 2005 р.,     № 45, ст. 2847):

  1) у пункті 3 постанови слова „Кострова Миколу Михайловича” виключити;

  2) абзац другий пункту 8 Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  „Персональний склад Комісії затверджує її голова”.

  6. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня  1996 р. № 618 „Про новий склад Української частини Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин”:

  1) у складі Української частини Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин слова „Євтух В. Б. – Міністр у справах національностей та міграції (голова)” замінити словами „Голова Держкомнацміграції – голова”;

  2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  „Дозволити голові Комісії вносити у разі потреби зміни до її складу”.

  7. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 897 „Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій” (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 426; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1896)  слова „Череп Валерій Іванович – голова Держбуду, голова Комісії ” замінити словами „Віце-прем’єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень – голова Комісії”.

  8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 376 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 18, с. 69) доповнити абзацом такого змісту:

  „Дозволити голові комісії вносити у разі потреби зміни до її складу”.

  9. Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 1997 р. № 496 “Про голову Української частини Міждержавної Українсько-Французької комісії в галузі озброєння і військової техніки” викласти в такій редакції:

  “Затвердити першого заступника Міністра промислової політики головою Української частини Міждержавної Українсько-Французької комісії в галузі озброєння і військової техніки, увільнивши від цих обов'язків Казакова Валерія Петровича”.

  10. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 лютого 1998 р. № 62 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2005 р. № 301) слова “Фоменко Іван Андрійович – перший заступник голови Київської міськдержадміністрації, голова міжвідомчої робочої групи” замінити словами “Заступник голови Київської міськдержадміністрації – голова міжвідомчої робочої групи”.

  11. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 168 “Про склад Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин”:

  1) пункт 1 постанови доповнити абзацом такого змісту:

  “Дозволити голові Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, вносити у разі потреби зміни до її складу”;

  2) у складі Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, затвердженому зазначеною постановою, слова “Трощинський Володимир Павлович – перший заступник голови Держкомнацміграції (голова Комісії)” замінити словами “Голова Держкомнацміграції – голова Комісії”.

  12. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 458 “Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 539; 2004 р., № 30, ст. 2009; 2005 р., № 32, ст. 1933):

  1) в абзаці другому пункту 1 постанови слова “Перший віце-прем’єр-міністр України” замінити словами “Міністр освіти і науки”;

  2) абзац перший пункту 7 Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  „7. Головою  Міжгалузевої  ради є Міністр освіти і науки,  заступником голови – перший заступник  (заступник)  Міністра праці та соціальної політики. До складу Міжгалузевої ради входять заступники керівників центральних органів виконавчої влади, керівники об'єднань   громадян, підприємств, установ та організацій або їх заступники. Персональний склад Міжгалузевої ради затверджує її голова”.

  13. Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1998 р. № 514 “Про голову Української частини Міжурядової українсько-німецької комісії з питань військово-технічного співробітництва” викласти в такій редакції:

  „Затвердити першого заступника Міністра промислової політики головою Української частини Міжурядової українсько-німецької комісії з питань військово-технічного співробітництва”.

  14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р. № 1367 „Про внесення змін до складу Міжвідомчої ради у справах співробітництва з Міжнародним агентством по атомній енергії” слова „Уманець М. П. – перший заступник Міністра енергетики, голова Міжвідомчої ради” замінити словами „Заступник Міністра палива та енергетики – голова Міжвідомчої ради”.

  15. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 281 „Про утворення Координаційної ради з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості” – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 березня 2000 р. № 559 і від 4 квітня 2004 р. № 123:

  1) постановляючу частину постанови доповнити абзацом такого змісту:

  „Дозволити голові Координаційної ради з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості вносити у разі потреби зміни до її складу”;

  2) у складі Координаційної ради з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості, затвердженому зазначеною постановою, слова „Клюєв Андрій Петрович – Віце-прем'єр-міністр України, голова Координаційної ради” замінити словами „Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень – голова Координаційної ради”.

  16. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 542 “Про Комплексну програму поводження з радіоактивними відходами”  (Офіційний вісник України, 1999 р., № 14, ст. 577; 2001 р., № 13, ст. 560, № 17, ст. 739; 2003 р., № 1, ст. 15):

  1) у складі Міжвідомчої комісії з питань виконання Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженому зазначеною постановою, слова “Грищенко Вадим Васильович – Голова Держатомрегулювання, голова Комісії” замінити словами “Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – голова Комісії”;

  2) у пункті 6 Положення про Міжвідомчу комісію з питань виконання Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженого зазначеною постановою, слова “Голова Держатомрегулювання” замінити словами “заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

  17. Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1169 “Про голову Української частини Спільної українсько-турецької комісії з питань співробітництва в галузі оборонної промисловості” викласти в такій редакції:

  „Затвердити заступника Міністра оборони головою Української частини Спільної українсько-турецької комісії з питань співробітництва в галузі оборонної промисловості”.

  18. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р.  № 1493 “Про утворення Комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1733; 2004 р., № 30, ст. 2009):

  1) пункт 1 постанови доповнити абзацом такого змісту:

  “Дозволити голові Комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою вносити у разі потреби зміни до її складу”;

  2) у складі Комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою, затвердженому зазначеною постановою, слова “Москаль Геннадій Геннадійович – Голова Державного комітету у справах національностей та міграції (голова Комісії)” замінити словами “Голова Держкомнацміграції  – голова Комісії”.

  19. У посадовому складі Ради з екологічних проблем басейну Дніпра та якості питної води, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1999 р. № 1544 (Офіційний вісник України,          1999 р., № 34, ст. 1776; 2000 р., № 40, ст. 1708), слова „Міністр екології та природних ресурсів” замінити словами „Міністр охорони навколишнього природного середовища”.

  20. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, ст. 2240; 2000 р., № 34, ст. 1451; 2005 р., № 1, ст. 31) слова “Галиця Георгій Костянтинович – заступник Міністра праці та соціальної політики, голова Комісії” замінити словами “Заступник Міністра праці та соціальної політики – голова Комісії”.

  21. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2248 „Про Міжвідомчу аналітично-консультативну раду з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2448) доповнити абзацом такого змісту:

  „Дозволити голові Ради вносити у разі потреби зміни до її складу”.

  22. У складі конкурсної комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2304 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2531; 2003 р., № 30, ст. 1556, № 42, ст. 2232), слова „Толстоухов Анатолій Володимирович – Міністр Кабінету Міністрів, голова комісії” замінити словами „Міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства – голова комісії”.   

  23. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 р. № 17 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 2, ст. 45; 2001 р.,  № 32, ст. 1497; 2005 р., № 28, ст. 1650) слова „Рибачука О. Б.” замінити словами “відповідно до функціональних повноважень”.

  24. У складі Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 1358 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1510; 2003 р., № 10, ст. 439; 2005 р., № 34, ст. 2079), слова „Терьохін Сергій Анатолійович – Міністр економіки, голова Центру” замінити словами „Міністр економіки – голова Центру”.

  25. У складі Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. № 1578 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1838; 2003 р., № 11, ст. 489; 2005 р.,  № 42, ст. 2660), слова “Кириленко В’ячеслав Анатолійович – Віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії” замінити словами “Віце-прем’єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень – голова Комісії”.

  26. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р.   № 1620 “Про Координаційну раду з питань політики фінансового сектору” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 129 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 44, ст. 1897; 2001 р., № 42, ст. 1887):

  1) у додатку до постанови слова “Азаров Микола Янович – Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів, голова Ради” замінити словами “Міністр фінансів – голова Ради”;

  2) абзац перший пункту 4 Положення про Координаційну раду з питань політики фінансового сектору, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  “4. До складу Ради за посадою входять Міністр фінансів (голова Ради), Міністр економіки, Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Голова Державної податкової адміністрації, а також за згодою Голова Національного банку, народні депутати України, відповідальні працівники Секретаріату Президента України”.

  27. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2000 р. № 448 „Про заходи щодо реалізації програми INOGATE” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 13 липня 2005 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28,  ст. 1650):

  слова „Рибачука Олега Борисовича” замінити словами “відповідно до функціональних повноважень”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  „Дозволити координатору програми у разі потреби самостійно затверджувати своїх заступників”.

  28. У пункті 12 Положення про Міжвідомчу комісію з питань забезпечення ефективного і безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної промисловості, авіації загального призначення та системи використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1923 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 1 – 2, ст. 28), слово “Мінтранс” замінити словом “Державіаслужбу”.

  29. У пункті 5 Положення про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3, ст. 69; 2003 р., № 17, ст. 778), слова „Кабінет Міністрів України” замінити словами „її голова”.

  30. У складі Української частини Міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань військово-технічного співробітництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2001 р. № 90, слова “Горбулін Володимир Павлович – Голова Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу, голова Комісії” замінити словами “Заступник Міністра оборони – голова Комісії”.

  31. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 50 „Про утворення міжвідомчої робочої групи з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проектів розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня    2002 р. № 551 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 40, ст. 1870), слова „Рудий Володимир Петрович – заступник Голови Держжитлокомунгоспу, голова робочої групи” замінити словами „Заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства – голова робочої групи”.

  32. У пункті 6 Положення про Комітет з питань спрощення формальностей при міжнародних повітряних перевезеннях, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 262 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 539; 2002 р., № 52, ст. 2379; 2003 р., № 30, ст. 1546, № 37, ст. 1981), слова “Міністр транспорту – голова Комітету” замінити словами “Голова Державіаслужби – голова Комітету”.

  33. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2001 р. № 235 „Про утворення міжвідомчої комісії для підготовки проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про врегулювання заборгованості, що виникла у зв'язку з реалізацією Ямбурзьких угод” (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 138) слова „Єрмілов Сергій Федорович – Міністр палива та енергетики – голова міжвідомчої комісії” замінити словами „Міністр палива та енергетики – голова міжвідомчої комісії”. 

  34. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 961 “Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1483; 2003 р., № 13, ст. 574; 2005 р., № 28, ст. 1650) слова “Кінах Анатолій Кирилович – Перший віце-прем'єр-міністр України,  голова Комісії” замінити словами “Віце-прем’єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень – голова Комісії”.

   

  35. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2001 р. № 485 “Про міжвідомчу комісію з питань реформування системи фінансування дорожнього сектору” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня  2002 р. № 486, слова “Кірпа Георгій Миколайович – Міністр транспорту, голова міжвідомчої комісії” замінити словами “Міністр транспорту та зв’язку – голова міжвідомчої комісії”.

  36. У пункті 6 Положення про Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1551 (Офіційний вісник України,         2001 р., № 47, ст. 2095; 2003 р., № 21, ст. 937, № 30, ст. 1546), слова „екології та природних ресурсів” замінити словами „охорони навколишнього природного середовища”.

  37. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1620 “Про утворення Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом” (Офіційний вісник України, 2001 р.,  № 49, ст. 2199; 2005 р.,   № 28, ст. 1650):

  1) у пункті 3 постанови слова „Віце-прем’єр-міністра України Томенка Миколу Володимировича” замінити словами „Міністра охорони здоров’я”;

  2) в абзаці третьому пункту 10 Положення про Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом, затвердженого зазначеною постановою, слова “Віце-прем’єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень)” замінити словами “Міністр охорони здоров’я”.

  38. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 168 „Про утворення Міжвідомчої робочої групи з координації роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 роки” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. № 168, слова „Деркач Микола Іванович – Міністр економіки та з питань європейської інтеграції, керівник Міжвідомчої робочої групи” замінити словами „Міністр економіки – керівник Міжвідомчої робочої групи”. 

  39. В абзаці першому пункту 5 Положення про Координаційний центр з питань здійснення пенсійної реформи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 496 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 813, № 29, ст. 1375; 2003 р., № 30, ст. 1546), слова “Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки” замінити словами “Міністр праці та соціальної політики”.

  40. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 978 “Про заходи щодо підготовки та реалізації проекту “Розширення доступу до ринків фінансових послуг” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 129 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1367; 2005 р., № 3, ст. 134), слова “Азаров Микола Янович – Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів (керівник робочої групи)” замінити словами “Міністр фінансів – голова робочої групи”.

  41. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 461 „Про утворення міжвідомчої робочої групи з координації та контролю ходу підготовки і реалізації проекту „Україна – розвиток через Інтернет” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34,  ст. 1622) слова „Шлапак Олександр Віталійович – Міністр економіки та з питань європейської інтеграції, голова робочої групи” замінити словами „Міністр економіки – голова робочої групи”.

  42. У складі Експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та   тютюнових виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів   України від 19 серпня 2002 р. № 1206, – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р.  № 322 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1602), слова  “Мокрієв Володимир Миколайович – заступник Голови Державної податкової адміністрації, співголова Комісії” та “Цушко Василь Петрович – народний депутат України, співголова Комісії (за згодою)” замінити відповідно словами “Заступник Голови Державної податкової адміністрації – співголова Комісії” та “Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності – співголова Комісії                     (за згодою)”.

  43. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2002 р. № 605 “Про утворення робочої групи з координації роботи щодо ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2040) слова “Семенюк Валентина Петрівна – Голова Фонду державного майна, голова робочої групи” замінити словами “Голова Фонду державного майна – голова робочої групи”.

  44. Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України  від 25 грудня 2002 р. № 2005 “Про голову Української частини міжурядових комісій з питань національних меншин” викласти в такій редакції:

  “Затвердити Голову Державного комітету у справах національностей та міграції за посадою головою Української частини Двосторонньої Українсько-Словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури, Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин”.

  45. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. № 2036 “Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань створення, розвитку та функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 22, № 37, ст. 1981) слова “Герасимов Анатолій Павлович – заступник Голови СБУ, голова Координаційної ради” замінити словами Заступник Голови  СБУ – голова Координаційної ради”.

  46. У складі міжвідомчої робочої групи з питань розроблення нової структури військового резерву людських ресурсів, механізму підготовки та накопичення резервістів, які призначені для комплектування Збройних Сил, інших військових формувань під час мобілізації, та порядку формування єдиного державного замовлення на їх підготовку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 132; 2005 р., № 39, ст. 2483), слова “Кириченко Сергій Олександрович – начальник Генерального  штабу – Головнокомандувач Збройних Сил, голова робочої групи” замінити словами “Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил – голова робочої групи”.

  47. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 132 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань техногенної та екологічної безпеки внутрішніх морських вод, територіального моря та виключної (морської) економічної зони України на Чорному та Азовському морях” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. № 574 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 179, № 37, ст. 1981), слова “Чучковський В’ячеслав Миколайович – перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, голова Міжвідомчої робочої групи” замінити словами “Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи –  голова Міжвідомчої робочої групи”.

  48. У складі Всеукраїнської спостережної ради з питань забезпечення виконання Міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України               від 24 лютого 2003 р. № 108, – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. № 401, слова “Кириленко В’ячеслав Анатолійович – Міністр праці та соціальної політики (голова Ради)” замінити словами “Міністр праці та соціальної політики – голова Ради”.

  49. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 113 “Про затвердження складу ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1650):

  1) доповнити розпорядження абзацом такого змісту:

  “Дозволити голові ради вносити у разі потреби зміни до її складу”;

  2) у складі ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженому зазначеним розпорядженням, слова “Безсмертний Роман Петрович – Віце-прем'єр-міністр України, голова ради” замінити словами “Віце-прем’єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень – голова ради”. 

  50. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 193 „Деякі питання Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми планування території України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9,     ст. 366):

  1) у складі Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми планування території України, затвердженому зазначеною постановою, слова „Череп Валерій Іванович – Голова Держбуду, голова Координаційної ради” замінити словами „Заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства – голова Координаційної ради”;

  2) абзац другий пункту 4 Положення про Координаційну раду з реалізації Генеральної схеми планування території України, затвердженого цією постановою, викласти в такій редакції:

  „Персональний склад Координаційної ради затверджує її голова”.

  51. У складі Української частини Міжурядової українсько-китайської координаційної комісії з питань військово-технічного співробітництва, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України                      від 13 березня 2003 р. № 142, слова “Казаков Валерій Петрович – Державний секретар з питань оборонно-промислового комплексу та машинобудування Мінпромполітики, голова Комісії” замінити словами “Перший заступник Міністра промислової політики – голова Комісії”.

  52. У складі Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України     від 23 квітня 2003 р. № 568 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17,        ст. 762), слова „Хорєв Віктор Максимович – Голова Держводгоспу, голова Міжвідомчої координаційної ради” замінити словами „Голова         Держводгоспу – голова Міжвідомчої координаційної ради”.

  53. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 876 “Питання Міжвідомчої комісії з розв'язання проблем жертв нацизму” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1081) слова “Віце-прем'єр-міністра України Табачника Дмитра Володимировича” замінити словами “Міністра праці та соціальної політики”.

  54. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 391 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння переселенню в Україну громадян України, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також інших осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за народженням, територіальним походженням або внаслідок поновлення у громадянстві України” слова “Сухов Юрій Миколайович – заступник Голови Держкомнацміграції, голова робочої групи” замінити словами “Заступник Голови Держкомнацміграції – голова робочої групи”.

  55. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1108 „Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1547) слова „Табачник Дмитро Володимирович – Віце-прем'єр-міністр України, голова Ради” та “Богуцький Юрій Петрович – Міністр культури і мистецтв, заступник голови Ради” замінити словами „Міністр культури і туризму – голова Ради”.

  56. У пункті 6 Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 1219 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 32, ст. 1706), слова “Кабінетом Міністрів України” замінити словами “її головою”.

  57. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України   від 4 вересня 2003 р. № 548 “Про робочу групу з питань створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму та затвердження її складу” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р.           № 853, слова “Зубрій Віталій Петрович – перший заступник Голови Держфінмоніторингу, керівник робочої групи” замінити словами “Перший заступник Голови Держфінмоніторингу – керівник робочої групи”.

  58. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1565 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2172; 2005 р., № 28, ст. 1643) слова “Гуржій Сергій Григорович – Голова Держфінмоніторингу, керівник групи” замінити словами “Голова Держфінмоніторингу – керівник групи”.

  59. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1608 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань фінансування проектів місцевого розвитку без надання державної гарантії” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 42, ст. 2208; 2005 р., № 25,  ст. 1435) слова “Пинзеник Віктор Михайлович – Міністр фінансів, співголова Міжвідомчої робочої групи” замінити словами “Міністр  фінансів – співголова Міжвідомчої робочої групи”.

  60. У складі координаційної ради у зв'язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2003 р.                № 679, – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 249, слова „Рибачук Олег Борисович – Віце-прем'єр-міністр України, голова координаційної ради” замінити словами „Міністр економіки – голова координаційної ради”.

  61. У додатках до розпоряджень Кабінету Міністрів України   від 26 листопада 2003 р. № 715 „Про призначення Державної комісії з прийняття в експлуатацію енергоблока № 4 Рівненської АЕС” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня     2005 р. № 78, і від 26 листопада 2003 р. № 716 „Про призначення Державної комісії з прийняття в експлуатацію енергоблока № 2 Хмельницької АЕС” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 78, слова „Плачков Іван Васильович – Міністр палива та енергетики, голова Комісії” замінити словами „Міністр палива та енергетики – голова Комісії”.

  62. У складі представників органів виконавчої влади в Українському координаційному комітеті сприяння зайнятості населення, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. № 774, – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 24 вересня 2005 р. № 413, слова “Іванова Наталія Іванівна – заступник Міністра праці та соціальної політики, координатор представників органів виконавчої влади” замінити словами “Заступник Міністра праці та соціальної політики – координатор представників органів виконавчої влади”.

  63. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 7 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань удосконалення діяльності санаторно-курортних закладів та захисту майнових інтересів держави під час їх приватизації” слова “Табачник Дмитро Володимирович – Віце-прем'єр-міністр України, голова Міжвідомчої комісії” замінити словами “Голова Фонду державного майна – голова Міжвідомчої комісії”.

  64. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 26 “Про створення постійно діючої робочої групи з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників і населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. № 383 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 50), слова “Мартиненков Ігор Миколайович – заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – начальник Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, керівник робочої групи” замінити словами “Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – керівник робочої групи”.

  65. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 11 лютого 2004 р. № 75 “Про утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту “Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 6, ст. 337) слова “Осауленко Олександр Григорович – Голова Держкомстату, голова Міжвідомчої робочої групи” замінити словами “Голова Держкомстату – голова Міжвідомчої робочої групи”.

  66. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 328 “Про утворення Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 666), слова “Кальченко Валерій Миколайович – Голова НКРЕ, голова Комісії” замінити словами “Голова НКРЕ – голова Комісії”.

  67. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 550 „Деякі питання списання вартості несплачених обсягів природного газу” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 18, ст. 1281, № 44, ст. 2882) слова „Клюк Богдан Олексійович – заступник Міністра палива та енергетики, голова Комісії” замінити словами „Заступник Міністра палива та енергетики – голова Комісії”. 

  68. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 305 “Про утворення робочої групи з підготовки проекту Концепції розвитку України як соціальної держави” слова “Папієв Михайло Миколайович – Міністр праці та соціальної політики, голова робочої групи” замінити словами “Міністр праці та соціальної політики – голова робочої групи”.

  69. У складі Міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту “Модернізація державної податкової служби України – 1”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. № 631, – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1253 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1341), слова “Пинзеник Віктор Михайлович – Міністр фінансів, голова Міжвідомчої робочої групи” замінити словами “Міністр фінансів – голова Міжвідомчої робочої групи”.

  70. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 17 червня 2004 р. № 395 “Деякі питання забезпечення виконання Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 роки” слова “Мураховський Анатолій Леонідович – перший заступник Голови Держкомтелерадіо, керівник групи” замінити словами “Перший заступник Голови Держкомтелерадіо – керівник групи”.

  71. У складі Комісії з питань реформування та розвитку енергетичної галузі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України   від 25 серпня 2004 р. № 1091 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2258; 2005 р., № 20, ст. 1082), слова „Плачков Іван Васильович – Міністр палива та енергетики, голова Комісії” замінити словами „Міністр палива та енергетики – голова Комісії”.

  72. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р.  № 1176 „Про Національну комісію з питань Червоної книги України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 36, ст. 2399):

  1) у пункті 3 постанови слова „Гриценка А. В.” виключити;

  2) пункт 4 Положення про Національну комісію з питань Червоної книги України, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  „4. Роботою Комісії керує її голова, яким за посадою є заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища.

   Голова Комісії має право вносити у разі потреби зміни до її складу”.

  73. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1421 “Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2878) слова “Кремень Василь Григорович – Міністр освіти і науки, голова Оргкомітету” замінити словами “Міністр освіти і науки – голова Оргкомітету”.

  74. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451 „Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2893) слова „Толстоухов Анатолій Володимирович – Міністр Кабінету Міністрів України, голова Ради” замінити словами „Міністр Кабінету Міністрів України – голова Ради”.

  75. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України             від 17 листопада 2004 р. № 834 „Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море” слова „Долгов Ігор Олексійович – заступник Міністра закордонних справ, голова Міжвідомчої робочої групи” замінити словами „Заступник Міністра закордонних справ – голова Міжвідомчої робочої групи”.

  76. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р.        № 1679 “Про заходи щодо організації виконання Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3330):

  1)      пункт 3 постанови доповнити абзацом такого змісту:

  “Дозволити голові Комітету вносити у разі потреби зміни до його складу”;

  2) у додатку до постанови слова “Неустроєв Олександр Леонідович – Міністр промислової політики, голова Комітету” замінити словами “Міністр промислової політики – голова Комітету”.

  77. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України    від 23 грудня 2004 р. № 947 “Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань видавничої справи та діяльності друкованих засобів масової інформації” слова “Чиж Іван Сергійович – Голова Держкомтелерадіо – керівник робочої групи” замінити словами “Голова Держкомтелерадіо – керівник робочої групи”.

  78. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України    від 31 грудня 2004 р. № 990 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за підготовкою і реалізацією проекту “Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту в Україні” слова “Папієв Михайло Миколайович – Міністр праці та соціальної політики, голова міжвідомчої робочої групи” замінити словами “Міністр праці та соціальної політики – голова міжвідомчої робочої групи”.

   

  79. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України   від 30 березня 2005 р. № 81 “Про утворення Міжвідомчої комісії з моніторингу впливу на економіку тарифної політики, що проводиться на залізничному транспорті” слова “Терьохін Сергій Анатолійович – Міністр економіки та з питань європейської інтеграції, голова Комісії” замінити словами “Міністр економіки – голова Комісії”. 

  80. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України    від 11 травня 2005 р. № 145 „Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за підготовкою і реалізацією проекту „Проект реабілітації гідроелектростанцій” слова „Тітенко Сергій Михайлович – заступник Міністра палива та енергетики, голова робочої групи” замінити словами „Заступник Міністра палива та енергетики – голова робочої групи”.

  81. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 19 травня 2005 р. № 156 “Про робочу групу з питань погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії” слова “Пинзеник Віктор Михайлович – Міністр фінансів, керівник робочої групи” замінити словами “Міністр фінансів – керівник робочої групи”.

  82. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 р. № 200 „Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за підготовкою і реалізацією проекту „Будівництво ліній електропередачі 330 кВ Аджалик – Усатове” слова „Тітенко Сергій Михайлович – заступник Міністра палива та енергетики, голова робочої групи” замінити словами „Заступник Міністра палива та енергетики – голова робочої групи”.

  83. У складі Митно-тарифної ради, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 р. № 468 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 25, ст. 1424), слова „Терьохін Сергій Анатолійович – Міністр економіки, голова Ради” замінити словами „Міністр економіки – голова Ради”.

  84. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 13 липня 2005 р. № 260 „Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнської культурно-мистецької акції „Встане правда! Встане воля!” слова „Томенко Микола Володимирович – Віце-прем'єр-міністр України, голова Оргкомітету” та “Білозір Оксана Володимирівна – Міністр культури і туризму, заступник голови Оргкомітету” замінити словами „Міністр культури і туризму – голова Оргкомітету”. 

  85. У складі Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 279, слова „Білозір Оксана Володимирівна – Міністр культури і туризму, голова Оргкомітету” замінити словами „Міністр культури і туризму – голова Оргкомітету”.

  86. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 330 “Про склад представників Української частини Спільного комітету “Україна – Європейський банк реконструкції та розвитку” – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2005 р. № 461:

  1) доповнити постановляючу частину абзацом такого змісту:

  “Надати право співголові Комітету вносити у разі потреби зміни до складу Української частини Спільного комітету”;

  2) у складі Української частини Спільного Комітету "Україна – Європейський банк реконструкції та розвитку", затвердженому зазначеним розпорядженням, слова “Єхануров Юрій Іванович – Прем'єр-міністр України, співголова Комітету” замінити словами “Прем’єр-міністр України – співголова Комітету”.

  87. У складі Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 9 серпня 2005 р. № 718 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1933), слова „Кінах Анатолій Кирилович – Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Ради” замінити словами „Міністр освіти і науки – голова Ради”.

  88. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України    від 20 серпня 2005 р. № 351 “Про утворення робочої групи з розроблення проектів актів законодавства щодо врегулювання питань розбудови мережі автомобільних доріг загального користування на умовах державно-приватного партнерства” слова “Гуржос Вадим Миколайович – Голова Укравтодору, керівник робочої групи” замінити словами “Голова Укравтодору – керівник робочої групи”.

  89. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 серпня 2005 р. № 380 „Про утворення робочої групи з розроблення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються державою” слова „Корнієнко Владислав Вікторович – перший заступник Міністра культури і туризму, голова робочої групи” замінити словами „Перший заступник Міністра культури і туризму – голова робочої групи”.

  90. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 8 вересня 2005 р. № 875 “Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2273, № 47, ст. 2947) викласти в такій редакції:

  “Затвердити головою Комісії Віце-прем'єр-міністра України відповідно до функціональних повноважень, а його заступниками Міністра праці та соціальної політики, Міністра економіки, Міністра фінансів, Міністра юстиції”.

  91. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 листопада  2005 р. № 447 „Про Голову Української частини комісій з військово-технічного співробітництва” слова „Уруського Олега Семеновича” виключити.

  92. У складі Міжвідомчої аналітично-консультативної ради з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2005 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 46, ст. 2898), слова „Єхануров Юрій Іванович – Прем'єр-міністр України, голова Ради” замінити словами „Прем’єр-міністр України – голова Ради”.    

   

  _________________________