• In English

 • Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 2006 р. № 144

  ПЕРЕЛІК
  підстав, за наявності яких можливе штучне переривання вагітності,
  строк якої становить від 12 до 22 тижнів

  Рубрики та підрубрики Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (десятий перегляд)

  Підстава

  Форма, стадія, ступінь хвороби

  Умови перенесення хвороби

  Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

  В06

  Краснуха

   

  перенесена під час вагітності

  В20-В24

  Хвороба, зумовлена ВІЛ

  ВІЛ-інфекція IV стадії

   

  А15, А16, А18, А19

  Туберкульоз

  тяжкі форми: поширена, прогресуюча, хіміорезистентна, із тяжкими ускладненнями

   

  (крім туберкульозу нервової системи та мозкових оболонок у гострій стадії, міліарного туберкульозу)

  Новоутворення

  С00-С97

  Злоякісні новоутворення будь-якої локалізації

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Хвороби ендокринної системи, розладу харчування
  та порушення обміну речовин

  Е10

  Цукровий діабет

  тяжка форма

  прогресування діабетичної нефропатії (неконтрольована гіпертензія, ниркова недостатність)

  Е21

  Гіперпаратиреоз та інші порушення прищитоподібної залози

  тяжка форма

   

  Е26

  Гіперальдостеронізм

   

   

  E70-E85

  Народження дітей з підтвердженим діагнозом спадкових захворювань та гетерозиготне носійство подружжям мутантних генів, що зумов­лю­ють спадкові захворювання

   

  летальні, сублетальні захворювання, а також такі, що не піддаються або важко піддаються корекції та/або супроводжуються тяжкими порушен­ня­ми психічного розвитку

  пренатальне підтвердження діагнозу в плода із застосуванням інвазивних досліджень; Х-зчеплене успадкування у разі неможливості пренатального підтвердження діагнозу і встановлення чоловічої статі плода

  Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення
  із залученням імунного механізму

  D60-D61

  Апластична анемія

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розлади психіки та поведінки

  F01

  Судинна деменція

   

  стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери та соціальної дезадаптації

  F03

  Неуточнена деменція

   

  — “ —

  F04

  Органічний амнестичний синдром, не спричинений алкоголем чи іншими психоактивними речовинами

   

  — “ —

  F06

  Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хвороби

   

  — “ —

  F07

  Розлади особистості та поведінки внаслідок хвороби, ушкодження та дисфункції головного мозку

   

  — “ —

  F09

  Неуточнений органічний або симптоматичний психічний розлад

   

  — “ —

  F10-F19

  Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

   

  — “ —

  F20

  Шизофренія

   

  — “ —

  F22

  Хронічні маячні розлади

   

  — “ —

  F25

  Шизоафективні розлади

   

  стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери та соціальної дезадаптації

  F28

  Інші неорганічні психотичні розлади

   

  — “ —

  F29

  Неорганічний психоз, неуточнений

   

  — “ —

  F60-F69

  Розлади особистості та поведінки у зрілому віці

   

  стійке вираження соціальної дезадаптації

  F70-F79

  Розумова відсталість

   

   

  Хвороби нервової системи

  G30

  Хвороба Альцгеймера

   

  стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери та соціальної дезадаптації

  G37

  Інші демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи

   

   

  G71-G72

  М’язова дистрофія та інші міопатії

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Хвороби системи кровообігу

  I05-I08,

  I34-I36

  Вади мітрального, аортального, тристулкового клапанів

  IV — V стадії

   

  I10-I13

  Гепертензивна (гіпертонічна) хвороба

  III стадія

   

  I15

  Вторинна гіпертензія

  тяжкий ступінь

  неконтрольована гіпертензія

  I25

  Хронічна ішемічна хвороба серця

   

  крім гострих форм, коли показане інтенсивне лікування, включаючи інвазивні втручання

  I27.0

  Первинна легенева гіпертензія

   

   

  I27.1

  Кіфосколіотична хвороба серця

  тяжка форма

   

  I27.9

   

  Легеневе серце (хронічне) БДВ

   

  з серцевою недостатністю

  IIБ — III стадії

   

  I31

  Інші хвороби перикарда

   

  відмова вагітної від хірургічного лікування

  I42.0

  Дилатаційна кардіоміопатія

  з фракцією викиду менше 40 відсотків

   

  I42.1

  Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія

  обструктивна форма

  прогресування декомпенсації і неефективність лікування

  I42.3-I42.9

  Кардіоміопатія

  тяжка форма

   

  I50

  Серцева недостатність

  IIБ — III стадії

  (IV функціональний клас)

  незалежно від основного діагнозу

  I71

  Аневризма та розшарування аорти

   

  лише одночасно або після кардіохірургічної операції

  Q20-Q28

  Уроджені вади розвитку системи кровообігу

   

  з серцевою недостатністю

  IIБ III стадії; з ціанозом; з високою легеневою гіпертензією

  неможливість хірургічної корекції при прогресуючому погіршенні стану за неефективності здійснюваної терапії

  Хвороби органів дихання

  J44.8

  Інша уточнена хронічна обструктивна легенева хвороба

  III — IV стадії

   

  J96.1

  Хронічна респіраторна недостатність

  III ступеня

  незалежно від основного діагнозу

  Хвороби органів травлення

  K22.2

  Непрохідність стравоходу

  не піддається бужуванню

   

  K72.9

  Печінкова недостатність, неуточнена

   

   

  K74

  Фіброз і цироз печінки

   

   

  K76.6

  Портальна гіпертензія

  у разі рецидивуючих кровотеч з варикозно розширених вен кардії

   

  Хвороби сечостатевої системи

  N13.0-N13.3

  Гідронефроз

  двобічний, єдиної нирки, уроджений

   

  N17

  Гостра ниркова недостатність

   

  незалежно від причин

  N18

  Хронічна ниркова недостатність

   

  —“—

  Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

  L10

  Пухирчатка (пемфікус)

   

   

  Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

  М30-М36

  Системні захворювання сполучної тканини

   

  тяжкі вісцеральні прояви, прогресування хвороби і неефективність здійснюваної терапії

  М40

   

  Кіфоз і лордоз

   

  IV ступеня

   

  дихальна недостатність, кіфосколіотична хвороба серця

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Уроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

  Q00-Q89

  Уроджені вади розвитку

  летальні, деякі вітальні та такі, що супровод­жу­ються інвалідністю і тяжкими порушен­ня­ми психічного розвитку

  пренатальне підтвердження діагнозу в плода

  Q91-Q93, Q99,8

  Хромосомні аномалії

  летальна, сублетальна та вітальна, що супровод­жу­ється тяжкими порушен­ня­ми психічного розвитку

  підтвердження інвазивною пренатальною діагностикою

   

   

  Вік вагітної жінки: менш як 15 років

   

   

   

  більш як 45 років

   

   

   

  Вагітність внаслідок згвалтування

   

   

   

  Настання інвалідності під час цієї вагітності

   

   

  _____________________