• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 лютого 2006 р. № 142

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку використання у 2004 році

  коштів Фонду соціального захисту інвалідів на

  функціонування центрів реабілітації інвалідів

  1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

  “1. Цей Порядок визначає механізм здійснення передбачених кошторисом Фонду соціального захисту інвалідів видатків, пов’язаних із забезпеченням функціонування центрів реабілітації інвалідів (далі – центри), за рахунок сум, отриманих в результаті застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до статті 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

  2. У пункті 2:

  в абзаці першому слова “фінансування видатків” замінити словами ”здійснення видатків, пов’язаних із забезпеченням функціонування”;

  в абзаці третьому слова “міжрегіональних і обласних” виключити.

  3. Пункт 3 виключити.

  4. Пункт 4 викласти у такій редакції:

  “4. Кошти для здійснення видатків центрами виділяє Мінпраці за поданням Фонду соціального захисту інвалідів із спеціального фонду державного бюджету, що формується за рахунок цільових надходжень до Фонду сум, отриманих в результаті застосування адміністративно-господарських санкцій за нестворення робочих місць для інвалідів. Такі кошти спрямовуються на здійснення видатків, пов'язаних із забезпеченням функціонування центрів, у тому числі не менш як 50 відсотків
  надходжень на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів”.

  5. У пункті 5 слова “фінансування видатків” замінити словами ”здійснення видатків”.

  6. В абзаці першому пункту 7 слова “порядку касового виконання державного бюджету” замінити словами “порядку обслуговування державного бюджету за видатками”.

   

  __________________________