• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 200

  6 р.  № 81-р

  ЗАХОДИ
  з виконання у 2006 році Національної програми
  сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

   

  Найменування заходу

  Очікуваний результат

  Відповідальні за
  виконання

  Удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємництва

  1.

  Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про державну підтримку малого підприємництва” та “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”

  III квартал

  врегулювання деяких питань щодо підтримки малого підприємництва

   

  Держпідприємництво
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


  Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

  2.

  Забезпечення громадського обговорення проектів регуляторних актів, які безпосередньо впливають на підприємницьке середовище

  підвищення рівня об’єктивності та ефективності прийняття рішень щодо проектів регуляторних актів

  Держпідприємництво
  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  3.

  Методичне забезпечення діяльності місцевих регуляторних органів з  реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

  підвищення ефективності державної регуляторної політики

  Держпідприємництво
  місцеві органи виконавчої влади

   

  Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва

  4.

  Залучення міжнародної технічної допомоги для виконання програм кредитування малого та середнього бізнесу

  організаційне забезпечення розширення можливостей доступу малого підприємництва до позабюджетних  фінансових джерел

  Мінекономіки
  Мінфін
  МЗС
  Національний банк (за згодою)
  Держпідприємництво  Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

  5.

  Впровадження освітньої програми з питань підприємницької діяльності

  залучення широких верств населення до здобуття знань, необхідних для започаткування та ведення власної справи, підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва

  Держпідприємництво
  Український фонд
  підтримки підприємництва
  Мінпраці
  Мінсім’ямолодьспорт  6.

  Проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, форумів,  міжнародних зустрічей, відзначення Дня підприємця із залученням суб’єктів малого підприємництва

  формування позитивної суспільної думки про мале підприємництво, підвищення рівня поінформованості громадськості про проблеми малого підприємництва, сприяння розвитку економічного співробітництва суб’єктів малого підприємництва

  Держпідприємництво
  Український фонд підтримки підприємництва

  7.

  Розвиток мережі регіональних і місцевих фондів підтримки підприємництва

  запровадження прогресивного механізму кредитно-гарантійної та фінансової підтримки малого підприємництва

  —“—

  8.

  Сприяння створенню у регіонах мережі  бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів (у тому числі молодіжних), ресурсних, консультаційних центрів тощо

  створення умов для розвитку підприємництва (в тому числі серед молоді), зменшення рівня безробіття шляхом залучення  незахищених верств населення до підприємницької діяльності

  Держпідприємництво
  Мінсім’ямолодьспорт
  Український фонд підтримки підприємництва

  9.

  Проведення виставок і ярмарків продукції, виробленої суб’єктами малого підприємництва

  стимулювання випуску  конкурентоспроможної продукції вітчизняних підприємств

  Держпідприємництво
  Мінекономіки
  Мінпромполітики
  Український фонд підтримки
  підприємництва
  місцеві органи виконавчої влади
  10.

  Проведення  Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді та Всеукраїнського конкурсу “Молодий підприємець року”

  підвищення ділової активності молоді, розвиток її творчого потенціалу та підтримка  підприємницьких ініціатив

  Мінсім’ямолодьспорт
  Держпідприємництво

  11.

  Залучення інвестицій у розвиток малого підприємництва, підтримка діяльності венчурних фондів

  сприяння розвитку малого підприємництва шляхом залучення коштів вітчизняних та іноземних  інвесторів, мобілізація фінансових ресурсів для підтримки інноваційної діяльності малих підприємств

  Мінекономіки
  Мінпромполітики
  Держпідприємництво
  місцеві органи виконавчої влади


  12.

  Створення в регіонах територіально-галузевих виробничих систем (кластерів)

  розвиток малого підприємництва в різних галузях економіки, створення робочих місць, кооперація суб’єктів господарювання

  Держпідприємництво
  Мінекономіки
  Мінпромполітики
  МОН
  місцеві органи виконавчої влади  13.

  Сприяння виробничій кооперації на умовах франчайзингу та інших форм використання підприємцями торговельних марок провідних фірм

  запровадження механізму виробничої кооперації між великими та малими підприємствами, підвищення конкурентоспроможності малих підприємств

  Держпідприємництво
  Мінекономіки
  місцеві органи виконавчої влади

   

   

   

   

  14.

  Поширення інформації про потенційні можливості малого підприємництва, надання допомоги у пошуку ділових партнерів, сприяння збільшенню обсягів експорту продукції

  підвищення ділової активності суб’єктів малого підприємництва, поліпшення міжнародного іміджу вітчизняних малих підприємств, зростання експортного потенціалу

  Мінекономіки
  МЗС
  Держпідприємництво

  15.

  Організація професійного навчання осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, за направленнями цієї служби за професіями та спеціальностями, що сприяють розвитку власної справи

  залучення осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, до підприємницької діяльності

  Мінпраці
  Держпідприємництво
  МОН
  місцеві органи виконавчої влади


  16.

  Приведення у відповідність з вітчизняною професійно-класифікаційною системою найменування робіт, посад, професій та функціональних обов’язків працівників, які використовуються у сфері малого підприємництва

  застосування найменування робіт, посад, професій та функціональних обов’язків, які використовуються у сфері малого підприємництва, згідно з вітчизняною професійно-класифікаційною системою

  Мінпраці
  Держпідприємництво
  Держспоживстандарт

  17.

  Створення та забезпечення функціонування “гарячої лінії” для підприємців у місцевих органах виконавчої влади

  удосконалення системи надання інформаційних послуг суб’єктам малого підприємництва

  Держпідприємництво
  місцеві органи виконавчої влади

  18.

  Залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення діяльності центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

  підвищення ефективності та оперативності центрів з видачі документів дозвільного характеру

  Мінекономіки
  Мінфін
  Держпідприємництво

   

   

   

   

  19.

  Створення і сертифікація відповідно до національних або міжнародних стандартів систем управління якістю та екологічного управління

  удосконалення системи менеджменту та підвищення конкурентоспроможності малих підприємств

  Держпідприємництво
  Держспоживстандарт

   

  Проведення регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва

  20.

  Розвиток міжнародного співробітництва у сфері малого та середнього підприємництва

  удосконалення системи державної підтримки малого підприємництва на основі використання зарубіжного досвіду, створення позитивного іміджу представників українського малого та середнього підприємництва шляхом поширення повної та достовірної інформації, встановлення ділових контактів між суб’єктами малого та середнього підприємництва

  Держпідприємництво
  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
  Український фонд підтримки підприємництва

  21.

  Стимулювання розвитку малого підприємництва в сільській місцевості

  розв’язання проблеми зайнятості населення в сільській місцевості, підвищення якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції

  Держпідприємництво
  Мінагрополітики
  Український фонд підтримки підприємництва

  22.

  Організація випуску періодичних видань для висвітлення проблем розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики

  поширення позитивного досвіду розвитку підприємництва

  Держпідприємництво

  23.

  Сприяння висвітленню засобами масової інформації проблем розвитку малого підприємництва та реалізації державної регуляторної політики

  підвищення рівня поінформованості суспільства  з проблем розвитку малого підприємництва та реалізації державної регуляторної політики

  Держкомтелерадіо
  Держпідприємництво
  місцеві органи виконавчої влади

  __________________________