• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 8 лютого 2006 р.  № 62-р
   
  ПЛАН
   заходів щодо підвищення ефективності залучення та використання 
  коштів міжнародних фінансових організацій на 2006 рік
   
   
  Найменування заходу
  Відповідальні за виконання
  Строк виконання
  1.
  Розроблення проектів Стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (далі – МФО) на 2006 – 2008 роки та відповідного рішення
   
  Мінекономіки,
  Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади,
  Національний банк (за згодою)
  квітень 
   
  2.

  Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до Порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі – проекти), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1317

  Мінекономіки,

  інші центральні органи виконавчої влади

  IV квартал
   

  3.

  Аналіз досвіду співробітництва держав – членів ЄС та СНД з МФО за 2000 – 2005 роки, портфелю проектів, процедур підготовки та впровадження проектів, механізму набрання чинності договорами з МФО

  Мінекономіки,

  МЗС, Мінфін

   
  березень 
   
   
  Подання за результатами проведеної роботи Кабінетові Міністрів України висновків та пропозицій

  Мінекономіки

  квітень  
   
  4.
  Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів, які регулюють бюджетний процес у частині запозичення коштів МФО 

  Мінфін,

  Мінекономіки, Мін’юст

   

  травень
  5.
  Забезпечення узгодження законопроекту про державний борг під час його доопрацювання у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності з положеннями Бюджетного кодексу України у частині запозичення коштів МФО, включення їх до складу державного та місцевих бюджетів

  Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Державне казначейство,

  Національний банк (за згодою)

   

  липень
  6.
  Визначення організаційно-методичних засад бюджетного планування стосовно реалізації проектів

  Мінфін

   

  березень
   
  7.
  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про місцеві запозичення, який визначатиме механізм виконання гарантійних зобов’язань перед МФО

  Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

   

  березень 
   
  8.
  Забезпечення випробування механізму касового виконання бюджетних призначень у рамках реалізації проекту вдосконалення системи соціальної допомоги та подання у разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо подальшого удосконалення зазначеного механізму

  Мінпраці, Мінфін,

  Державне казначейство,

  Мін’юст

   
  IV квартал
   
  9.

  Розроблення методологічних засад запровадження виконання проектів через Державне казначейство та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій стосовно його організаційно-кадрового забезпечення

   

  Мінфін,
  Державне казначейство,
  Мінекономіки, 
  Національний банк (за згодою)
  грудень  
  10.
  Розроблення законопроекту щодо внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” у частині запровадження виконання проектів через Державне казначейство
  Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Державне казначейство, Національний банк (за згодою)
  червень  
  11.

  Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій стосовно внесення змін до Положення про Державне казначейство України у частині запровадження виконання проектів через Державне казначейство

  Мінфін, Державне казначейство, Мін’юст

  протягом двох місяців після внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93
  12.
  Проведення консультацій з представниками МФО щодо запровадження національної процедури закупівель у процесі реалізації проектів та підготовка у разі потреби пропозицій стосовно внесення змін до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”

  Мінекономіки, Мінфін, Мінюст

   
  червень  
  13.
  Вдосконалення порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів МФО

  Мінфін

  травень   
  14.
  Забезпечення підвищення, зокрема за допомогою МФО (за їх згодою), кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, які задіяні у підготовці та впровадженні проектів
  Мінекономіки, МОН, Головдержслужба,
  Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади
  2006 – 2008 роки
  15.
  Забезпечення підвищення ефективності системи моніторингу проектів шляхом створення автоматизованої бази даних про їх ініціювання, підготовку та впровадження
  Мінекономіки
   
  IV квартал
  16.
  Інформування народних депутатів України про стан впровадження проектів, ознайомлення з позитивним досвідом співробітництва з МФО
         – " –
   
  кожне півріччя

   

                           __________________________________