• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 лютого 2006 р. № 122

  ПОРЯДОК
  визначення розміру і відшкодування збитків, завданих
  енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії

  1. Відповідно до цього Порядку визначається розмір збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок недоотримання коштів за електричну енергію, викрадену споживачем шляхом її самовільного використання без застосування приладів обліку (якщо таке застосування обов’язкове) або у разі умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а також проводиться відшкодування завданих енергопостачальнику збитків.

  2. Дія цього Порядку поширюється на всіх споживачів електричної енергії — суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що використовують електричну енергію для власних потреб.

  У разі своєчасного повідомлення енергопостачальника у письмовій формі про виявлені споживачем пошкодження приладів (систем) обліку, пломб на приладах (до виявлення порушення представником енергопостачальника) та за відсутності явних ознак втручання в роботу приладів (систем) обліку зазначений Порядок не застосовується.

  3. Факти пошкодження  приладів (систем) обліку, пломб на приладах, а також факти втручання в їх роботу, що призвели до заниження показань, встановлюються спеціалізованими організаціями (підприємствами), які мають право на проведення відповідної перевірки, із залученням представників Держспоживстандарту.

  4. Обсяг електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, визначається за величиною розрахункового споживання електричної енергії протягом періоду порушення на підставі акта виявлених порушень, складеного відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої НКРЕ.

  5. Розрахунок вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, здійснюється за встановленими для відповідної групи споживачів тарифами, що діяли у період порушення.

  6. На підставі акта виявлених порушень енергопостачальник розраховує розмір завданих внаслідок викрадення електричної енергії збитків та надсилає споживачеві електричної енергії рахунок для їх оплати.

  Споживач електричної енергії здійснює оплату зазначених збитків протягом 30 днів після отримання рахунка.

  У разі відмови споживача відшкодувати збитки підтвердження факту викрадення електричної енергії та стягнення збитків здійснюється у судовому порядку.

  7. Рішення енергопостачальника щодо визначення розміру та порядку відшкодування збитків, завданих йому внаслідок викрадення електричної енергії, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

  _________________