• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 серпня 1996 р. № 929
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 р. № 131)


  ПОЛОЖЕННЯ
  про державний енергетичний енергетичний нагляд за режимами
  споживання електричної і теплової енергії

  1. Державний енергетичний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих  установок та мереж суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії відповідно до Закону України “Про електроенергетику” та Закону України “Про теплопостачання” здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

  У своїй діяльності Держенергонагляд керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

  2. Під час здійснення державного енергетичного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - державний енергетичний нагляд) Держенергонагляд взаємодіє з Мінбудом, НКРЕ, Антимонопольним комітетом, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Державною інспекцією з нагляду за охороною праці, Державною інспекцією з енергозбереження, Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій та мереж, органами державного пожежного нагляду, державним підприємством “Енергоринок”, науково-технічними, проектно-конструкторськими, громадськими та іншими підприємствами, установами та організаціями.

  3. Метою державного енергетичного нагляду є сприяння забезпеченню сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України, сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави шляхом здійснення контролю за дотриманням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії
  (далі — енергія).

  4. Завданнями та функціями Держенергонагляду є:

  1) здійснення допоміжних заходів із забезпечення надійного і сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України відповідно до законодавства, контроль за дотриманням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії законодавчих вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

  2) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії виявлених порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

  3) організація розроблення та запровадження в установленому порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових мереж, а також інших нормативних та методологічних документів відповідно до своєї компетенції;

  4) розроблення і затвердження методичних та інструктивних документів з питань забезпечення діяльності Держенергонагляду;

  5) участь у розробленні суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання;

  6) здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих електричних і теплових установок та мереж технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, а також підтвердження їх готовності до роботи;

  7) участь у разі потреби в роботі комісій з прийняття в промислову експлуатацію автоматизованих систем комерційного обліку енергії на установках суб’єктів електроенергетики та об’єктів у сфері теплопостачання;

  8) підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічної документації на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових мереж (далі — Правила);

  9) організація роботи з установлення суб’єктам електроенергетики режимів споживання електричної енергії (обсягів споживання електричної енергії та потужності), погодження споживачам граничних величин споживання електричної потужності;

  10) розроблення методології, організація збирання інформації та аналіз прогнозів електроспоживання на коротко- і довгостроковий періоди;

  11) участь у розслідуванні причин і наслідків аварій і пожеж на енергетичних установках суб’єктів електроенергетики та об’єктів у сфері теплопостачання, а також на енергетичних установках споживачів енергії, які призвели до порушення режимів роботи інших споживачів електричної енергії, суб’єктів електроенергетики або суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

  12) участь у роботі комісій з перевірки знань технології робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) у посадових осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство споживачів енергії, а також працівників суб’єктів електроенергетики та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, що займаються оформленням актів допуску на підключення до електричної (теплової) мережі, проведенням оглядів технічного стану енергетичних установок побутових споживачів енергії, а також виконанням інших робіт, пов’язаних з експлуатацією енергетичних установок споживачів енергії;

  13) участь у разі потреби в проведенні експертизи електро- та теплотехнічної частин проектів будівництва і реконструкції об’єктів замовників на їх відповідність вимогам Правил;

  14) розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

  15) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:

  забезпеченням надійного постачання енергії;

  технічним станом та організацією експлуатації електричних і теплових установок та мереж суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

  дотриманням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:

  - режимів виробництва, постачання і споживання енергії (активної, реактивної, теплової);

  - установлених нормативними документами режимів (температурних графіків) постачання теплової енергії населеним пунктам (населенню);

  - вимог нормативних документів, що регулюють перетікання реактивної електроенергії;

  - вимог Правил та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та теплопостачання;

  проведенням суб’єктами електроенергетики та суб’єктами відносин у сфері теплопостачання робіт, пов’язаних із забезпеченням дотримання встановлених режимів постачання і споживання енергії;

  відповідністю:

  - схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) — категорійності споживачів та їх струмоприймачів;

  - виданих  технічних умов на приєднання електричних, теплових установок та мереж до мереж енергопостачальних (електропередавальних) організацій — вимогам нормативних документів та погодженням проектів енергопостачання споживачів енергії;

  - виданих суб’єктами електроенергетики актів — допусків подачі електричної енергії на електричні установки замовників та електричні установки, що використовуються населенням, — вимогам Правил і нормативних документів;

  - укладених договорів — вимогам нормативних документів щодо користування енергією та приєднання до мереж;

  - електротехнічних і режимних параметрів електричних мереж, розрахованих суб’єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії, — режимам їх роботи;

  - показників якості електричної і теплової енергії та кількісних показників  повернення конденсату водяної пари — вимогам нормативних документів;

  - стану приладів і систем обліку обсягів виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії — вимогам нормативних документів;

  застосуванням заходів з обмеження та/або припинення постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними вимог нормативних документів щодо користування енергією, а також споживачам, які не оплатили вартість використаної енергії;

  складенням актів про встановлення екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених ними величин технологічним потребам виробництва і фактичним обсягам споживання електричної енергії;

  забезпеченням належного стану системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів енергії, що впливають на надійність роботи об’єднаної енергетичної системи України;

  готовністю суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;

  забезпеченням належного оперативно-диспетчерського управління енергогосподарством споживачів енергії;

  готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання.

  5. Держенергонагляд підпорядковується Мінпаливенерго в частині виконання функцій, покладених на нього цим Положенням.

  До складу Держенергонагляду входять такі підрозділи:

  головна організація - Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, скорочена назва - Головдерженергонагляд;

  державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у регіонах, скорочені назви - Держенергонагляд у відповідному регіоні(кількох областях);

  державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, скорочені назви — Держенергонагляд відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі..

  6. Держенергонагляд очолює Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром палива та енергетики.

  Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду несе персональну відповідальність за виконання покладених на Держенергонагляд завдань і виконання ним своїх функцій.

  Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду має трьох заступників за відповідними напрямами діяльності, що за погодженням з Мінпаливенерго призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

  7. Керівники Держенергонагляду у відповідних регіонах є заступниками головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у відповідному регіоні і призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням з Мінпаливенерго в установленому порядку.

  Керівники структурних підрозділів інспекції, їх заступники, начальники секторів, керівники територіально відокремлених підрозділів інспекцій є старшими державними інспекторами з енергетичного нагляду. Інші спеціалісти, що виконують функції державного енергетичного нагляду, є державними інспекторами (старшими державними інспекторами) з енергетичного нагляду або старшими державними інспекторами з енергетичного нагляду відповідно до займаної посади.

  8. Структуру Держенергонагляду затверджує Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду у порядку, встановленому законодавством, за погодженням з Мінпаливенерго.

  9. Граничну чисельність працівників Держенергонагляду затверджує Міністр палива та енергетики за поданням головного державного інспектора України з енергетичного нагляду.

  10. Держенергонагляд має печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також бланки встановленого зразка.

  Посадові особи, що виконують функції державного енергетичного нагляду, мають посвідчення встановленого зразка.

  11. Держенергонагляд має право:

  1) застосовувати до суб’єктів господарської діяльності штрафні санкції у порядку, визначеному чинним законодавством;

  2) залучати в установленому порядку установи та організації до розроблення документів з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

  2) залучати в установленому порядку установи та організації до розроблення нормативних документів з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду.

  33) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

  44) отримувати безоплатно в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії інформацію, необхідну для виконання покладених на Держенергонагляд завдань;

  55) проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

  12. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду:

  здійснює керівництво діяльністю Держенергонагляду та розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

  затверджує положення про структурні підрозділи Держенергонагляду;

  видає накази, затверджує методичні та інструктивні документи щодо забезпечення діяльності Держенергонагляду;

  визначає періодичність, порядок і напрями обстеження електричних і теплових установок та мереж суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії.

  13. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його заступники, старші державні інспектори з енергетичного нагляду та державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання своїх функцій мають право:

  1) безперешкодно у будь-який час відвідувати електричні і теплові установки та мережі суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії з метою здійснення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових і нормативно-технічних документів у сфері електроенергетики та теплопостачання;

  2) здійснювати в установленому порядку обстеження електричних і теплових установок та мереж суб’єктів електроенергетики та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії, а також складати за його їх результатами відповідні акти;

  3) брати участь у роботі відповідних робочих комісій з прийняття в експлуатацію побудованих і реконструйованих енергетичних об’єктів, що належать суб’єктам електроенергетики, суб’єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії;

  4) видавати в межах своєї компетенції суб’єктам електроенергетики, суб’єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених Держенергонаглядом порушень законодавчих нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері електроенергетики та теплопостачання і здійснювати контроль за їх виконанням;

  5) вимагати в межах своєї компетенції від суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії вжиття заходів для усунення виявлених Держенергонаглядом порушень;

  6) вимагати від споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики дотримання встановлених нормативно-правовими актами режимів споживання електричної і теплової енергії;

  7) складати в установленому законодавством порядку протоколи про адміністративні правопорушення та притягати до адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб;

  8) звертатися до відповідних органівзацій, які видають суб’єктам господарської діяльності ліцензії на право виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, монтажу, налагодження, випробування і ремонтно-експлуатаційного обслуговування електричних і теплових установок та мереж, з поданням про порушення ліцензіатами вимог нормативних документів;

  9) вносити власникам об’єктів споживачів енергії подання про невідповідність займаній посаді осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство (осіб, що їх заміщують), які своєчасно в установленому порядку не пройшли перевірку знань Правил, а також тих, що допустили порушення вимог нормативно-правових та/або нормативно-технічних актів з питань експлуатації енергетичного обладнання та мереж;

  10) опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється на виконання відповідного припису Держенергонагляду.

  14. Приписи, постанови або подання посадових осіб Держенергонагляду можуть бути оскаржені до Держенергонагляду або в судовому порядку.

  Оскарження не є підставою для зупинення виконання рішення до його остаточного розгляду відповідно до законодавства.

  15. Законні вимоги посадових осіб Держенергонагляду є обов’язковими для виконання керівниками та посадовими особами суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії незалежно від форми власності.

  16. Втручання в діяльність Держенергонагляду, перешкоджання виконанню обов’язків, покладених на посадову особу Держенергонагляду, вчинення проти неї протиправних насильницьких дій тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

   

  __________________