• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 лютого 2006 р. № 126

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів державного бюджету, що
  виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і
  мисливського господарства, охорони і захисту лісів
  у лісовому фонді  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Держкомлісгоспу у державному бюджеті за програмою “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді”     (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються згідно з планом заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів в лісовому фонді, що затверджується Держкомлісгоспом у межах коштів, передбачених державним бюджетом, відповідно до переліку робіт, наведеного у додатку, з урахуванням таких пріоритетних напрямів:

  лісовпорядкування та інші проектно-вишукувальні роботи;

  охорона лісів від пожеж;

  боротьба з шкідниками та хворобами лісу;

  рубки догляду за лісом (освітлення, прочищення та проріджування);

  лісокультурні роботи в лісовому фонді;

  ведення мисливського господарства;

  забезпечення функціонування державної лісової охорони; загальногосподарські та адміністративні витрати на ведення лісового і мисливського господарства.

  3. Прохідні рубки, вибіркові санітарні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією деревостанів, суцільні санітарні рубки (рубки у насадженнях, пошкоджених пожежею, комахами, грибковими хворобами, а також унаслідок бурелому, вітровалу та інших стихійних явищ) та ліквідація захаращеності можуть проводитися за рахунок бюджетних коштів лише у випадках, коли витрати на цю мету перевищують надходження від реалізації деревини, одержаної від таких видів робіт.

  4. Підприємства лісового і мисливського господарства, а також підприємства, що займаються лісовпорядкуванням, охороною і захистом лісів, розробляють та затверджують кошториси виконання робіт за рахунок бюджетних коштів виходячи з їх обсягів і  планової собівартості відповідно до природно-кліматичних зон.

  5. Держкомлісгосп доводить в установленому порядку обсяги фінансування до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів).

  6. Державне казначейство відповідно до затвердженого розподілу та  кошторису видатків здійснює перерахунок коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів).

  7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) спрямовують їх на виконання робіт згідно з планом, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до законодавства.

  8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _________________  Додаток
  до Порядку

  ПЕРЕЛІК
  робіт з ведення лісового і мисливського господарства,
  охорони і захисту лісів у лісовому фонді, на виконання яких
  можуть спрямовуватися бюджетні кошти


  1. Лісовпорядкування:

  лісовпорядкування (базове, безперервне);

  упорядкування мисливських угідь;

  грунтово-типологічне обстеження;

  моніторинг лісів;

  інші роботи з лісовпорядкування.

  2. Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи.

  3. Роботи, пов’язані з одержанням державних актів на право постійного користування земельними ділянками.

  4. Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства:

  рубки догляду за лісом, у тому числі:

  - освітлення;

  - прочищення;

  - проріджування;

  - прохідні рубки;

  інші види рубок, у тому числі:

  - вибіркові санітарні рубки;

  - суцільні санітарні рубки;

  - лісовідновні рубки;

  - рубки, пов’язані з реконструкцією деревостанів.

  5. Ліквідація захаращеності.

  6. Допоміжні лісогосподарські роботи:

  відведення ділянок лісу під рубки та для інших потреб;

  ремонт і утримання осушувальних систем;

  будівництво і утримання лісогосподарських доріг та інших інженерно-технічних споруд (містки, мости, підпірні стінки тощо).

  7. Лісокультурні роботи:

  садіння і висівання лісу;

  сприяння природному поновленню лісу;

  реконструкція насаджень;

  догляд за лісовими культурами в переведенні на однократний;

  доповнення лісових культур;

  підготовка ґрунту під лісові культури;

  заготівля або закупівля насіння та садивного матеріалу;

  вирощування садивного матеріалу;

  перевірка лісового насіння;

  створення плантацій та догляд за ними.

  8. Охорона лісів від пожеж:

  влаштування протипожежних розривів та мінералізованих смуг і догляд за ними;

  благоустрій рекреаційних ділянок;

  організація та утримання лісових пожежних станцій і пунктів спостереження, забезпечення мобільного та радіозв’язку;

  будівництво об’єктів протипожежного призначення;

  авіаційна охорона лісів;

  утримання тимчасових пожежних наглядачів;

  гасіння лісових пожеж;

  протипожежна пропаганда.

  9. Боротьба з шкідниками та хворобами лісу:

  лісопатологічні та ґрунтові обстеження;

  експедиційні роботи;

  винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб авіаційними та наземними методами;

  виробництво біологічних препаратів.

  10. Мисливське господарство:

  охорона та облік диких тварин;

  відтворення, у тому числі шляхом штучного розведення, мисливських тварин, проведення біотехнічних заходів.

  11. Утримання державної лісової охорони, працівників міліції, що здійснюють охорону лісів; загальногосподарські та адміністративні витрати на ведення лісового і мисливського господарства.

  _________________