• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

   1 лютого 2006 р.  № 56-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо виконання у 2006 р. оці Державної програми підготовки,
  перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської
  та євроатлантичної інтеграції України на 2004 — 2007 роки


  Зміст пункту Програми

  Найменування заходу

  Виконавці

  Строк виконання

  1. Визначення рівня та потреб кадрового забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  визначення рівня та потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підготовці фахівців
  (із зазначенням категорії державних службовців) у 2007 році відповідно до методичних рекомендацій Головдержслужби

  Головдержслужба
  МОН
  Мінекономіки
  МЗС
  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування  березень

  2. Визначення структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції відповідно до поточних і перспективних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування

  визначення структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців на 2007 рік із зазначенням напрямів підготовки, спеціальності та спеціалізації

  МОН
  Головдержслужба
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Міноборони
  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та Національної академії державного управління при Президентові України

  квітень

  3. Формування показників державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

  подання в установленому порядку Мінекономіки заявки на включення до проекту державного замовлення на 2007 рік щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також мовної підготовки фахівців

  МОН
  Головдержслужба
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Міноборони
  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та Національної академії державного управління при Президентові України

  до 15 липня

   

   

  укладення відповідно до Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або надання додаткових освітніх послуг договорів про навчання фахівців з визначеними в установленому порядку навчальними закладами

  — “ —

  серпень

  4. Розроблення та впровадження обов’язкових програм з вивчення офіційних мов держав – членів ЄС та НАТО для державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції

  проведення апробації навчальних програм з англійської, німецької та французької мов для навчання державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції

  МОН
  Головдержслужба
  Міноборони
  Мінекономіки
  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України
  протягом року

   

  залучення викладачів провідних європейських університетів до проведення мовних курсів в Україні

  МОН
  Головдержслужба
  Міноборони
  Мінекономіки
  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України
  протягом року

   

  5. Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  продовження роботи, пов’язаної з розробленням та впровадженням навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  МОН
  Головдержслужба
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Міноборони
  інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України

  —“—

   

  6. Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  здійснення підвищення кваліфікації викладачів відповідних кафедр вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, у відповідних навчальних закладах України та держав — членів ЄС і НАТО

  МОН
  Головдержслужба
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Міноборони
  інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України

  протягом року

   

  7. Забезпечення підготовки та видання навчально-методичних посібників, періодичних видань, збірників нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, комплектування ними бібліотек вищих навчальних закладів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування

  забезпечення видання навчально-методичних посібників, періодичних видань, збірників нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, комплектування ними бібліотек вищих навчальних закладів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

  МОН
  Головдержслужба
  Мін’юст
  Міноборони
  МЗС
  Мінекономіки за участю Національної академії державного управління при Президентові України
   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. Сприяння організації навчання громадян України в навчальних закладах держав — членів ЄС, які здійснюють підготовку фахівців для роботи в органах та інституціях ЄС

  забезпечення інформування громадян України про можливість отримання освіти у навчальних закладах держав — членів ЄС

  МОН
  МЗС
  Держкомтелерадіо

  протягом року

   

  продовження роботи, пов'язаної з організацією навчання громадян України в навчальних закладах держав — членів ЄС, що здійснюють підготовку фахівців для роботи в органах та інституціях ЄС

  МОН
  МЗС
  Мінекономіки
  Головдержслужба за участю Національної академії державного управління при Президентові України


  —“—

   

  9. Налагодження співробітництва між вищими навчальними закладами України і закладами держав — членів ЄС та НАТО, які здійснюють підготовку фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, з метою вивчення досвіду, набутого у цій сфері, організація регулярних обмінів студентами, слухачами та викладачами

  продовження роботи, пов’язаноїу з  вивченням, узагальненням та поширенням досвіду з організації підготовки та  перепідготовки фахівців (у вищих навчальних закладах держав — членів ЄС і НАТО та держав — кандидатів на вступ до ЄС і НАТО)

  МОН
  Головдержслужба
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Міноборони за участю Національної академії державного управління при Президентові України
   

  —“—

   

   

  сприяння налагодженню співробітництва між вищими навчальними закладами України і закладами держав – членів ЄС і НАТО та обміну студентами, слухачами, викладачами

   

  МОН
  Міноборони
  МЗС

  Мінекономіки
  інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України

  протягом року

  10. Проведення та координація наукових досліджень з актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів із цих питань

  забезпечення проведення наукових досліджень з актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  МОН
  Мінекономіки
  Головдержслужба
  МЗС
  Мін‘юст за участю Національної академії державного управління при Президентові України  —“—

   

  забезпечення проведення міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з актуальних проблем європейської та євроатлантичної інтеграції

  центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування

  —“—

  11. Проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

  проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців згідно з визначеним порядком

  МОН
  Головдержслужба
  Мінекономіки
  Міноборони
  МЗС
  Мін’юст
  інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України

  вересень

  12. Здійснення заходів щодо залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС та НАТО, їх держав — членів, для виконання Програми

  підготовка та подання в установленому порядку Мінекономіки  пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги до здійснення заходів, визначених Програмою

  МОН
  Головдержслужба
  інші органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування

  лютий

   

  проведення переговорів з донорами з метою залучення міжнародної технічної допомоги до здійснення заходів, визначених Програмою

  Мінекономіки

   

  протягом року

   

  13. Залучення до реалізації заходів із виконання Програми громадських організацій

  інформування та залучення громадських організацій до участі у здійсненні заходів, визначених Програмою

  МОН
  Держкомтелерадіо
  МЗС
  Міноборони
  Головдержслужба
  інші органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
  —“—

  ______________________