• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

   

  від 1 лютого 2006 р. № 104

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України
  та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі фармацевтичної промисловості

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі фармацевтичної промисловості, підписану в м. Києві 23 грудня 1999 року (додається).

   

    Прем’єр-міністр України      Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.27  УГОДА
  між Кабінетом Міністрів України та
  Урядом Республіки Вірменія про співробітництво
  в галузі фармацевтичної промисловості


  Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Вірменія, що далі іменуються Договірні Сторони,

  надаючи особливого значення питанню забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і медичної техніки, прагнучи зберегти і розвинути взаємозв’язки, що склалися в сфері фармацевтичної промисловості, виходячи з принципів рівноправності, взаємної вигоди та взаємодопомоги,

  домовились про таке:

  СТАТТЯ 1

  Договірні Сторони надаватимуть підтримку своїм підприємствам-виробникам медичної продукції в забезпеченні виробництва і поставок лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення і медичної техніки.

  СТАТТЯ 2

  Договірні Сторони погодились з тим, що взаємні поставки лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення і медичної техніки здійснюватимуться у відповідності з їх законодавствами і на основі контрактів (договорів) між господарськими суб'єктами всіх форм власності.

  СТАТТЯ З

  Договірні Сторони визначають перелік своїх компетентних органів, відповідальних за виконання цієї Угоди, а також, у випадку зміни офіційної назви чи реорганізації компетентних органів, зобов'язуються письмово повідомляти про це один одного.

  СТАТТЯ 4

  Договірні Сторони домовились зберігати і розвивати коопераційні зв'язки в частині поставок сировини, матеріалів, напівфабрикатів, обладнання, необхідних для виробництва лікарських засобів.

  СТАТТЯ 5

  Договірні Сторони домовились систематично розвивати взаємовигідне співробітництво в галузі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також в сфері стандартизації, реєстрації і контролю якості лікарських засобів.

  СТАТТЯ 6

  Договірні Сторони сприятимуть одна одній в наданні можливості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих у фармацевтичній промисловості, на договорній основі.

  СТАТТЯ 7

  З метою попередження і ліквідації епідемій та спалахів інфекційних захворювань дозволити ввіз та вивіз лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів для профілактики, лікування та діагностики інфекційних захворювань за переліком, взаємоузгодженим і оформленим у відповідності з чинним законодавством Договірних Сторін.

  СТАТТЯ 8

  Лікарські засоби, вакцини та інші імунобіологічні препарати, вироби медичного призначення і медичної техніки не підлягають реекспорту в треті країни, в тому числі іноземним фізичним та юридичним особам чи міжнародним організаціям без відповідного попереднього письмового погодження на рівні уповноважених органів Договірних Сторін.

  СТАТТЯ 9

  За взаємною домовленістю Договірних Сторін в що Угоду можуть вноситись зміни та доповнення. Такі зміни та доповнення оформлюються окремим Протоколом, який розглядається як невід’ємна частина цієї Угоди і набирає чинності в порядку, передбаченому для набрання чинності цією Угодою.

  СТАТТЯ 10

  Всі питання, котрі можуть виникнути між суб'єктами господарської діяльності при поставці у відповідності з цією Угодою, вирішуватимуться на умовах, передбачених зовнішньоторговельними контрактами (договорами).

  СТАТТЯ 11

  Ця Угода набирає чинності від дати одержання останнього письмового повідомлення Договірних Сторін, що підтверджує виконання всіх необхідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності і укладається терміном на 5 років. Вона буде автоматично подовжуватись на наступні пятирічні періоди, якщо ні одна з Договірних Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Договірну Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного терміну дії про свій намір припинити її дію.

  Положення цієї Угоди після закінчення її дії використовуватимуться в контрактах між підприємствами та організаціями обох країн, укладеними, але не виконаними в період її дії.

  Вчинено в м. Києві 23 грудня 1999 року в двох примірниках, кожний українською, вірменською та російською мовами, причому всі тексти автентичні.

  З метою тлумачення положень цієї Угоди текст російською мовою має

  переважну силу.

  За Кабінет
  Міністрів України

  За Уряд Республіки
  Вірменія