• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 лютого 2006 р. № 87

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку призначення і виплати
  державної допомоги сім’ям з дітьми

   

  1. У пункті 26:

  в абзаці другому слова і цифри “але не менш як 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць” виключити;

  в абзаці третьому цифри і слова “25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, з розрахунку на місяць” замінити словами “прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку”.

  2. Абзаци восьмий та дев’ятий пункту 33 виключити.

  3. У пункті 36 цифри і слова “16-річного (учнями — 18-річного)” замінити цифрами і словом “18-річного”.

  _____________________