• In English

 • Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від

  1 лютого 2006 р. № 82

  СКЛАД
  Міжвідомчої комісії з підтримки
  Болонського процесу в Україні

  Міністр освіти і науки — голова Міжвідомчої комісії

  Перший заступник Міністра освіти і науки — заступник голови Міжвідомчої комісії

  Начальник Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів — секретар Міжвідомчої комісії

  Перші заступники (заступники):

  Міністра закордонних справ

  Міністра економіки

  Міністра оборони

  Міністра фінансів

  Міністра юстиції

  Міністра культури і туризму

  Міністра аграрної політики

  Міністра внутрішніх справ

  Міністра охорони здоров’я

  Віце-президент Національної академії наук

  Ректор Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)

  Голова Асоціації приватних вищих навчальних закладів (за згодою)

  _____________________