• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  1 лютого 2006 р. № 78

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної,
  Севастопольської міської державної адміністрації

  1. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Севастопольської міської державної адміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом обласної, Севастопольської міської держадміністрації, який утворюється відповідно головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові держадміністрації та Мінсім’ямолодьспорту.

  2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної, Севастопольської міської держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

  3. Основними завданнями управління є:

  забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

  виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї;

  координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

  сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

  сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

  організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

  сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

  сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

   

  4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1) готує пропозиції до проектів державних, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує її виконання;

  2) розробляє і подає на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

  3) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд держадміністрації та Мінсім’ямолодьспорту;

  4) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

  5) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

  6) сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

  7) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

  8) здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

  9) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;

  10) організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

  11) координує діяльність відділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних держадміністрацій, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;

  12) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

  13) координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних програм з питань протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

  14) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

  15) надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;

  16) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом;

  17) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

  18) затверджує положення про змагання та проводить обласні (міські) змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

  19) комплектує склад збірних команд області (міста) за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

  20) здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

  21) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази;

  22) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

  23) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

  24) вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, здійснює контроль за їх діяльністю;

  25) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім’ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

  26) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань сім’ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

  27) реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами області (міста), та вносить в установленому порядку Мінсім’ямолодьспорту подання щодо їх затвердження;

  28) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

  29) надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

  30) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

  31) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

  32) сприяє обласному центру “Інваспорт” та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

  33) вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

  34) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

  35) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

  36) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

  37) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні;

  38) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

  5. Управління має право:

  залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

  отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

  6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

  7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою держадміністрації за погодженням з Мінсім’ямолодьспортом.

  Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою держадміністрації за поданням начальника управління і за погодженням з Мінсім’ямолодьспортом.

  8. Начальник управління:

  здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління;

  затверджує положення про структурні підрозділи управління та функціональні обов’язки їх працівників;

  розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на управління завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

  призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

  погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників відділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних, районних у м. Севастополі держадміністрацій;

  затверджує плани роботи управління;

  розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників управління чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

  видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

  9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів управління, начальника служби у справах неповнолітніх, начальників інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.
  До складу колегії можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, рад фізкультурно-спортивних товариств, інших громадських організацій.

  Склад колегії затверджується головою держадміністрації за поданням начальника управління.

  Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

  Рішення колегії оформляються наказами начальника управління.

  10. В управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

  11. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів.

  Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління визначає голова держадміністрації у межах виділених коштів.

  Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова держадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

  12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

   

  _______________