• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  ПОСТАНОВА

  â³äвід 23 січня 2006 ðр.  ¹ 44â³ä                      2006 ð. ¹

  Київ

  Про внесення зміни до пункту 1
  постанови Кабінету Міністрів України
  від 28 лютого 2005 р. № 158

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2005 р. № 158 “Про часткове зняття обмежень щодо розпорядження об’єктами права державної власності” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 9, ст. 472), доповнивши його після  слів і цифр “більш як 50 відсотків статутного фонду” словами “крім випадків, установлених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України”.

    Прем’єр-міністр України      Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.25