• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 січня 2006 р.  № 60

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Абзац другий пункту 12 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 929 “Про посилення контролю  за режимами споживання електричної і теплової енергії” (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 440; Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1037; 2003 р., № 30, ст. 1546), викласти у такій редакції:

  “Оскарження не є підставою для зупинення виконання рішення до його остаточного розгляду відповідно до закону”.

  2. Абзац другий пункту 7 Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 189 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 7,
  ст. 240), викласти у такій редакції:

  “Оскарження рішення не зупиняє його виконання”.

  3. Пункт 12 Порядку надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314;
  2004 р., № 12, ст. 745), викласти у такій редакції:

  “12. Рішення органу праці та соціального захисту населення про відмову у призначенні допомоги на догляд може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду ”.

  4. Пункт 13 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394, № 51, ст. 2691; 2004 р., № 44, ст. 2892), викласти у такій редакції:

  “13. Рішення органу праці та соціального захисту населення про призначення соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду”.

  _____________________