• In English

 • Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від

  30 грудня 2005 р. № 1304 

  ПЕРЕЛІК
  товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2006 році

   

  Найменування товару

  Код згідно з УКТЗЕД

  Інсектициди (крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіциди, гербіциди, інші засоби, що запобігають проростанню паростків*, регулятори росту рослин**, родентициди (крім ветеринарних лікарських засобів), а також аналогічні їм засоби* 

  3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90 (крім окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу Мінприроди виключно для державних випробувань та наукових досліджень) 

  Поштові марки та аналогічні вироби, непогашені, що знаходяться в обігу або мають бути в обігу у країні призначення; гербовий папір*** 

  4907 00 10 00, 4907 00 91 00, 4907 00 99 00 

  Сульфат міді 

  2833 25 00 00 

  Яловичина, свіжа або охолоджена 

  0201 

  Яловичина морожена

  0202 

  Свинина свіжа, охолоджена або морожена 

  0203 

  Велика рогата худоба жива

  0102

  Свині живі

  0103

  ___________________

  * Ліцензії видаються за погодженням з Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики.

  ** Ліцензії видаються за погодженням з Державним технологічним центром охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики.

  *** Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.

  ____________

  Примітка. У разі ввезення продукції, яка не підлягає ліцензуванню, але класифікується за кодами 3808 10 40 00 (неоцидол) та 3808 90 10 00 (ларінат), митне оформлення здійснюється на підставі листів-роз’яснень Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики.

   

   

  ______________________