• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 грудня 2005 р.№ 1312

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1095

  1. У постанові:

  у назві, пункті 1 та абзаці другому пункту 4 слова “зовнішнього оцінювання” замінити словами “зовнішнього незалежного оцінювання”;

  пункт 3 викласти у такій редакції:

  “3. Міністерству освіти і науки:

  у 2006 році — провести випробування технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

  у 2007—2008 роках — здійснити запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів”.

  2. У Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженому зазначеною постановою:

  у назві, абзаці другому пункту 2, абзаці третьому та четвертому пункту 5, пункті 11 слова “зовнішнього оцінювання” замінити словами “зовнішнього незалежного оцінювання”;

  у пункті 1 слова “Зовнішнє оцінювання” замінити словами “Зовнішнє незалежне оцінювання”;

  пункт 6 викласти у такій редакції:

  “6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти є державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до вищих навчальних закладів і здійснюється на принципах прозорості та об’єктивності. Право на проходження зовнішнього незалежного оцінювання мають випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти або особи, які вже одержали атестат про повну загальну середню освіту.

  За результатами зовнішнього незалежного оцінювання особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, видається сертифікат з його результатами, згідно з яким  вноситься відповідний запис у додаток до атестата випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти про повну загальну середню освіту. Особи, які раніше одержали атестат про повну загальну середню освіту, при вступі до вищих навчальних закладів подають сертифікат разом з атестатом. Зразок сертифіката затверджується МОН”.

  _____________________