• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 грудня 2005 р. № 1305

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 10 червня 2005 р. № 439

  1. У пункті 1 слова “визначивши зоною їх діяльності контрольовані прикордонні райони” замінити словами “для боротьби з контрабандою (далі — мобільні групи)”.

  2. Пункти 2 — 4 викласти в такій редакції:

  “2. Установити, що:

  1) до складу мобільних груп входять:

  на регіональному рівні:

  заступники начальників відділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю регіональних органів Служби безпеки (керівники груп);

  співробітники відділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю регіональних органів Служби безпеки;

  посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митних органів;

  військовослужбовці територіальних органів Адміністрації Державної прикордонної служби та органів охорони державного кордону;

  працівники управлінь (відділів) Державної автомобільної інспекції головних управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ в областях і м. Севастополі;

  працівники управлінь, відділів, відділень Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ в областях і м. Севастополі;

  посадові особи державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

  посадові особи державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

  посадові особи територіальних органів Державного департаменту ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті;

  на загальнодержавному рівні:

  заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки (керівник групи);

  посадові особи Держмитслужби;

  військовослужбовці Адміністрації Державної прикордонної служби;

  працівники департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ;

  працівники Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ;

  посадові особи Державної податкової адміністрації;

  посадові особи Державного департаменту ветеринарної медицини;

  посадові особи Головної державної інспекції з карантину рослин;

  2) персональний склад мобільних груп формується на робочих міжвідомчих нарадах керівників зазначених у підпункті 1 цього пункту центральних органів виконавчої влади, їх регіональних чи територіальних органів (підрозділів), що відображається в протоколі наради;

  Один примірник зазначеного протоколу направляється до аналітичного центру, який здійснює інформаційне забезпечення Міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою (далі — аналітичний центр), із зазначенням даних про відповідних посадових осіб та способів зв’язку з ними.

  Конкретний склад мобільної групи на проведення чергового заходу з протидії контрабанді (далі — захід) визначає керівник групи залежно від поставлених завдань та ситуації, що склалася;

  3) з метою здійснення громадського контролю над правоохоронними органами, зазначеними у підпункті 1 цього пункту, члени Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України можуть спостерігати за проведенням мобільними групами окремих заходів у пунктах пропуску через митний кордон на письмовий запит голови Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України до керівника мобільної групи, який визначає порядок проведення такого спостереження.

  4) про результати проведених заходів керівники мобільних груп інформують відповідні експертно-аналітичні групи, утворені при спеціальних підрозділах по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки (далі — експертно-аналітичні групи).

  Експертно-аналітичні групи щотижня передають отриману інформацію та аналітичні матеріали аналітичному центру;

  5) з метою аналізу ефективності роботи мобільних груп, уточнення їх завдань та планування подальших заходів керівники мобільних груп проводять не менше одного разу на тиждень міжвідомчі робочі наради;

  6) проведення заходів мобільними групами здійснюється на підставі висновків за результатами аналізів відповідної інформації експертно-аналітичних груп та аналітичного центру, а також рішень Міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою.

  Учасники мобільних груп під час проведення заходів здійснюють свої повноваження згідно з компетенцією, визначеною нормативно-правовими актами.

  3. Фінансове забезпечення діяльності мобільних груп здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для головних розпорядників бюджетних коштів, працівники яких беруть участь у роботі таких мобільних груп.

  4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників Служби безпеки, Державної митної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міністерства аграрної політики, Міністерства фінансів”.

  ___________________