• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 грудня 2005 р. № 1303

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
     
  від 17 грудня 2003 р. № 1949

  1. У вступній частині постанови слова і цифри “пункту 49 статті 80 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік та” виключити.

  2. У переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого зазначеною постановою:

  1) включити до переліку такі позиції:

  “5208 11 10 00*

  Тканини бавовняні полотняного переплетення, з вмістом бавовни 85 мас. % у суміші або більше, невибілені (сурові), з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2, для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів, бандажів та марлі;

   5208 21 10 00*

  Тканини бавовняні полотняного переплетення, з вмістом бавовни 85 мас. % у суміші або більше, вибілені, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2, для виготовлення медичних перев’язу-вальних матеріалів, бинтів та медичної марлі”;

  “8421 39 98 00*

  Обладнання для фільтрування або очищення інших газів”;

  “8423 10 90 00*

  Ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят”;

  “9027 20 10 10*

  Хроматографи газові”;

  “3307 90 00 00

  Розчини для догляду за контактними лінзами та аналогічними виробами”;

  “9001 30 00 00

  Лінзи контактні”;

  “9003*

  Оправи та арматура для окулярів або аналогічних виробів та їх частини, крім дорогоцінних металів”;

  2) виключити у позиціях:

  “7017*

  Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний, скляний, градуйований або неградуйований**” позначку “**”;

  “8421 19 91 00*

  Центрифуги, що використовуються в лабораторіях, для закладів охорони здоров’я” слова “для закладів охорони здоров’я”;

   

  “8421 29 90 00*

  Обладнання для фільтрування або очищення рідин**” позначку “**”;

  “8421 39 30 00*

  Обладнання для фільтрації або очищення повітря**” позначку “**”;

  “9010 10 00 00*

  Апаратура й обладнання для автоматичного проявлення чи для автоматичного друку проявлених плівок для закладів охорони здоров’я” слова “для закладів охорони здоров’я”;

  “9011 10 90 00*

  Мікроскопи стереоскопічні: ЛОР, офтальмологічні, травматологічні, нейрохірургічні тощо**”
  позначку “**”;

  “9011 20 90 00*

  Мікроскопи мікрофотографічні**” позначку “**”;

  “9011 80 00 00*

  Інші мікроскопи**” слово “Інші” та позначку “**”;

  “9027 90 10 00*

  Мікротоми**” позначку “**”;

  “9030 10 90 00*

  Прилади та апарати для вимірювання та виявлення іонізуючого випромінювання для закладів охорони здоров’я**” позначку “**”;

  “9032 10 91 00*

  Термостати з електричним пусковим пристроєм**” позначку “**”;

  “9402 90 00 00*

  Меблі медичні, хірургічні**” позначку “**”;

  “9018 19 10 00

  Прилади для відстеження двох або більше параметрів**” позначку “**”;

  “9018 90 85 10

  Прилади для вливання розчинів (медичні) для закладів охорони здоров’я” слова “для закладів охорони здоров’я”;

  “9027 20 10 90*

  Інші хроматографи**” слово “Інші” та позначку “**”;

  “9022 90 90 00*

  Інша апаратура для використання в медицині**” слово “Інші” та позначку “**”;

  “9027 30 00 90*

  Інші спектрофотометри**” слово “Інші” та позначку “**”;

  3) позицію

  “9018 12 00 00

  Апарати діагностичні для ультразвукових обстежень (сканери)”

  доповнити словами “та їх складові частини”;

  4) у позиції

  “9018 90 85 90

  Інші прилади, що використовуються в медицині, хірургії, стоматології; пристрої для відсмоктування та вливання, кало- та сечоприймачі”:

  доповнити позицію словами “контрацептиви внутрішньоматкові”;

  слово “Інші” виключити;

  5) у позиції:

   

  “9027 80 11*

  Електронні рН-метри, rН-метри**”

  доповнити позицію словами “та інші апарати для вимірювання електропровідності (медичні)”;

  позначку “**” виключити.

   _____________________