• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 27 грудня 2005 р.  № 1290

   

   

   

   

   

   

      

   

  ПОРЯДОК

  фінансового забезпечення підготовки та проведення

  виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

  місцевих рад і сільських, селищних, міських голів

  за рахунок коштів місцевих бюджетів

   

  1.       Цей Порядок визначає механізм перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі – субвенція) для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів (далі – місцеві вибори), а також повернення територіальними виборчими комісіями не використаних на підготовку та проведення місцевих виборів коштів відповідного місцевого бюджету, що отримані як субвенція, після закінчення виборчого процесу, погашення бюджетної кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку дії їх повноважень.

  2.       Кошти субвенції спрямовуються на фінансове забезпечення заходів:

  виборчої комісії Автономної Республіки Крим з підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  обласної, Київської та Севастопольської міської виборчої комісії з підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

  міської (міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районної в місті виборчої комісії з підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

  районної виборчої комісії з підготовки та проведення виборів депутатів районної ради;

  міської (міста районного значення), сільської, селищної виборчої комісії з підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад та сільських, селищних, міських голів.

  3.       Субвенція перераховується бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (мм. Києва та Севастополя) бюджетам відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490.

  Для перерахування субвенції Центральна виборча комісія подає Державному казначейству інформацію про розподіл субвенції у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя відповідно до розпису державного бюджету за встановленою Державним казначейством формою.

   

  2

   

  4.       Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, а районні, міські           (мм. Києва та Севастополя) держадміністрації та виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) рад – між бюджетами міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ виходячи з кількості територіальних виборчих комісій усіх рівнів і затверджених Центральною виборчою комісією середніх норм видатків для підготовки та проведення місцевих виборів.

  5.       Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів з підготовки та проведення місцевих виборів є територіальна виборча комісія в особі її голови, а в разі його відсутності – заступника голови. Територіальна виборча комісія як розпорядник зазначених коштів підзвітна та підконтрольна місцевій раді, що її сформувала.

  6.       Територіальна виборча комісія в десятиденний строк після її сформування відповідно до середніх норм видатків виборчих комісій, затверджених Центральною виборчою комісією, складає, затверджує та узгоджує із сільським, селищним, міським головою, головою місцевої ради, яка сформувала комісію, кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету і план використання бюджетних коштів для підготовки та проведення місцевих виборів.

  Після затвердження зазначених кошторису і планів отримана відповідною радою субвенція перераховується на рахунок територіальної виборчої комісії, відкритий в органі Державного казначейства в установленому порядку.

  7.       Територіальна виборча комісія:

   не пізніше ніж у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів повертає не використані нею кошти субвенції на рахунок відповідного місцевого бюджету;

  у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів складає та подає до відповідної ради (виконавчого органу ради) фінансовий звіт про надходження та використання коштів субвенції, дані про бюджетну кредиторську заборгованість та документи, що її підтверджують.

  8.        Загальний обсяг бюджетної кредиторської заборгованості не може перевищувати різницю між плановими бюджетними призначеннями і асигнуваннями, виділеними розпоряднику для підготовки та проведення місцевих виборів.

  9.        За наявності бюджетної кредиторської заборгованості після припинення повноважень територіальної виборчої комісії розпорядником коштів, що отримані як субвенція для підготовки та проведення місцевих виборів і спрямовуються на погашення зазначеної заборгованості, є відповідна рада (виконавчий орган ради), яка провадить погашення заборгованості на підставі документів територіальної виборчої комісії, що підтверджують таку заборгованість.

  10.    Обсяг передбаченої на бюджетний рік субвенції, не використаний за призначенням розпорядником бюджетних коштів, орган Державного казначейства перераховує до державного бюджету до 1 липня року, в якому проводяться місцеві вибори.