• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  27 грудня 2005 р.  № 1289

  ПОРЯДОК
  фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням
  платежів на виконання рішень закордонних
  юрисдикційних органів, що прийняті за наслідками
  розгляду справ проти України  1. Цей Порядок визначає механізм фінансування у 2005 році витрат, пов’язаних із здійсненням платежів на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, що прийняті за наслідками розгляду справ, учасником яких є Україна, проти України, чи рішень, що передбачають сплату нею певних грошових сум, які визнані в установленому законом порядку і підлягають виконанню (далі — рішення закордонних юрисдикційних органів).

  Закордонний юрисдикційний орган — міжнародний судовий, міжнародний арбітражний орган, згода на здійснення юрисдикції яким щодо України надана відповідно до укладеного належним чином міжнародного договору України або в інший спосіб згідно із законами України, а також судовий, арбітражний орган іноземної держави, у тому числі Європейський Суд з прав людини;

  2. Фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням платежів на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, провадиться Мін’юстом за рахунок коштів, передбачених на цю мету у Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою.

  3.      Кошти, зазначені у пункті 2 цього Порядку, спрямовуються на сплату:

  грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів;

  штрафних санкцій (пеня, неустойка, штраф тощо) за несвоєчасне виконання рішень закордонних юрисдикційних органів;

  витрат, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів (банківські послуги, конвертація валюти, переклад тощо).

  4. Підставою для здійснення платежів, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 3 цього Порядку, є рішення закордонного юрисдикційного органу.

  Сума платежів та вид валюти визначається відповідно до рішення закордонного юрисдикційного органу.

  Для здійснення платежів Мін’юстом подається не пізніше ніж за 45 днів до завершення їх строку до уповноваженого банку чи до Державного казначейства платіжний документ, який повинен містити, зокрема, такі відомості:

  найменування справи, за якою закордонним юрисдикційним органом прийнято рішення проти України;

  найменування стягувача (стягувачів);

  банківські реквізити стягувача (стягувачів).

  До платіжного документа додаються:

  1). копія постанови про відкриття виконавчого провадження, а якщо рішення підлягає виконанню на території держави іншої, ніж Україна, — копія належним чином легалізованого відповідного виконавчого документа та його переклад на українську мову;

  2). копія перекладу рішення закордонного юрисдикційного органу;

  3). копія заяви (звернення) стягувача про виконання рішення закордонного юрисдикційного органу (за наявності).

  5. Підставою для здійснення платежів, зазначених в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку, є платіжний документ, що готується в установленому порядку Мін’юстом, та документи, що підтверджують цільове використання платежів, цивільно-правові договори про надання перекладацьких та інших послуг, які подаються до Державного казначейства чи уповноваженого банку.

  _____________________