• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 грудня 2005 р.  № 1287

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про раду з питань реалізації спільного
  із Світовим банком проекту “Контроль за
  туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні”


  1. Рада з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні” (далі — рада) є органом управління зазначеним проектом на регіональному рівні на весь період його реалізації.

  2. У своїй діяльності рада керується рішеннями наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні” (далі — проект), а також актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженнями голови обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації та положенням про раду.

  3. Основними завданнями ради є:

  координація діяльності міністерств Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації та забезпечення їх взаємодії з відповідними громадськими організаціями з питань реалізації проекту;

  забезпечення реалізації проекту на відповідній території;

  створення умов для ефективної реалізації проекту;

  організація контролю за реалізацією проекту;

  інформування Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації про стан реалізації проекту.

  4. Рада відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

  проведення комплексного аналізу стану поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на відповідній території;

  подання пропозицій щодо підвищення ефективності реалізації проекту;

  розгляд та обговорення узагальненої інформації, поданої координаторами проекту та громадськими організаціями, щодо реалізації проекту;

  ініціювання нарад керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розв’язання проблем, що виникають під час реалізації проекту, висвітлення результатів обговорення питань на таких нарадах в засобах масової інформації.

   

   

  5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

  взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;

  затверджує звіти координаторів проекту про хід його реалізації;

  утворює експертні комісії та робочі групи, залучає у разі необхідності відповідних фахівців для перевірки стану реалізації проекту.

  6. До складу ради відповідно входять заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник голови обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації (голова ради), міністр охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальник управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації (заступник голови ради), головний лікар Кримського республіканського, обласного, Київського, Севастопольського міського протитуберкульозного диспансеру та головний лікар Кримського республіканського, обласного, Київського, Севастопольського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, представники соціальних служб для молоді, головного управління, управління МВС, засобів масової інформації, територіального органу Державного департаменту з питань виконання покарань, а також представники Товариства Червоного Хреста України, асоціації об’єднань громадян,  Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ (за згодою).

  Персональний склад ради затверджує її голова.

  7. Голова ради призначає двох координаторів проекту за напрямами “Туберкульоз” та “ВІЛ/СНІД” — відповідно головного лікаря Кримського республіканського, обласного, Київського, Севастопольського міського протитуберкульозного диспансеру та головного лікаря Кримського республіканського, обласного, Київського, Севастопольського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом. У разі коли проект реалізується в районі або місті, призначаються районні координатори.

  8. Координатори проекту:

  1) виконують рішення ради;

  2) подають раді звіти про хід реалізації проекту, в яких зазначають:

  обсяг товарів, що надійшли до регіону за централізованим розподілом;

  ефективність застосування товарів;

  ефективність роботи пунктів довіри;

  кількість пацієнтів, що отримують допомогу в рамках проекту;

  кількість проведених семінарів, навчених спеціалістів, осіб, навчених за програмою “рівний — рівному”.

  9. Рада самостійно визначає порядок своєї діяльності. Засідання ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

  Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  Рішення ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

  10. Рішення ради оформляється протоколом, який підписує голова, а у разі його відсутності — заступник голови ради.

  Рішення ради обов’язкове для всіх учасників реалізації проекту.

  _____________________