• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  24 грудня 2005 р. № 1279

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

  від 31 серпня 2005 р. № 840

   

         1. У пункті 1 постанови:

              в абзаці першому слово і цифри статті 39 замінити словами і цифрами статей 39 і 44”;

          доповнити пункт абзацом такого змісту:

  Робочі групи обліку виборців виконують свої повноваження до                31 березня 2006 року.

              2. У Типовому положенні про районну робочу групу обліку виборців, затвердженому зазначеною постановою:

              пункт 3 доповнити словами і цифрами „а також сприяння окружним та дільничним виборчим комісіям у здійсненні їх повноважень, передбачених частиною першою статті 44 Закону України Про вибори народних депутатів України, з перевірки та уточнення списків виборців на звичайних виборчих дільницях;

          пункт 4 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

          „здійснює опрацювання запитів окружної або дільничної  виборчої комісії щодо перевірки або уточнення інформації про місце проживання та інших відомостей про виборців;

              разом з окружними та дільничними виборчими комісіями опрацьовує відомості про виборців, що подаються в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 44 Закону України „Про вибори народних депутатів України”, та складає на їх підставі і за результатами розгляду скарг громадян переліки виборців, яких необхідно включити до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити з такого списку із зазначенням підстав включення (виключення).

          У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

   

  ___________________