• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 23 грудня 2005 р. № 1274

   

  ЗМІНА,
  що вноситься до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
  від 24 вересня 2005 р. № 960

   Підпункти 1—6 пункту викласти у такій редакції:

   “1) перша — голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його перший заступник та заступники; Міністр Ради міністрів Автономної Республіки Крим; міністри Автономної Республіки Крим;

  2) друга — голови республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, керівники органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, Постійний представник Автономної Республіки Крим у столиці України
  м. Києві; перший заступник Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; перші заступники міністрів Автономної Республіки Крим; керівник та перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  3) третя — заступники керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим; заступники Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; заступники міністрів Автономної Республіки Крим; перші заступники та заступники голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим; перші заступники та заступники керівників органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим; перший заступник та заступники голови Фонду майна Автономної Республіки Крим; заступники Постійного представника Автономної Республіки Крим у столиці України м. Києві; помічники і радники Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівники управлінь, відділів апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівник прес-центру Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівник прес-служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  4) четверта — заступники керівників управлінь, відділів, керівника прес-центру Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівника прес-служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівники відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, завідуючі секторами апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, консультанти апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівники самостійних управлінь, самостійних відділів міністерств Автономної Республіки Крим, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду майна Автономної Республіки Крим, Постійного представництва Автономної Республіки Крим у столиці України м. Києві;

  5) п’ята — заступники керівників самостійних управлінь, самостійних відділів міністерств Автономної Республіки Крим, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівники відділів та їх заступники у складі самостійних управлінь, завідуючі самостійними секторами міністерств Автономної Республіки Крим, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду майна Автономної Республіки Крим, Постійного представництва Автономної Республіки Крим у столиці України м. Києві; помічники заступників Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим; помічники заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим; помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим; помічник Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; спеціалісти апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  6) шоста — радники та помічники міністрів Автономної Республіки Крим, голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим; спеціалісти міністерств Автономної Республіки Крим, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду майна Автономної Республіки Крим, Постійного представництва Автономної Республіки Крим у столиці України м. Києві”.

  ___________________