• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2005 р. № 539-р

   

  ТИТУЛ
  будови, будівництво якої розпочато у 2004 році

  Найменування будови та її місцезнаходження: реконструкція з розширенням будинку для розміщення адміністративних приміщень по вул. Білоруській,24, у Шевченківському районі м. Києва 

  Частка державної власності у майні забудовника,
  на 1 січня 2004 р. — 100 відсотків 

  Сфера управління: Держфінмоніторинг 

  Наявність робочої документації: розроблена

  Галузь: державне управління 

  Ким і коли затверджено проектно-кошторисну документацію: розпорядження Кабінету Міністрів України â³ä 21 грудня 2005 ð. ¹ 539-р      

  Характер будівництва: реконструкція з розширенням 

  Генеральна проектна організація: АТЗТ “Агро” (м. Київ) 

  Строк будівництва: 2004—2005 роки 

  Генеральна підрядна організація: АТЗТ “Агро” (м. Київ) 

  Джерела фінансування: державний бюджет 

  Показники будови

  Згідно з проектно-кошторисною документацією

  Завдання за роками будівництва

  2004

  2005

  Загальна площа, кв. метрів 

  5692,4

   

  5692,4

  Основні фонди, тис. гривень 

  32459,073

   

   

  Капітальні вкладення, тис. гривень 

  38950,888

  16300

  22650,888

  Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 

  38950,888

  16300

  22650,888

  у тому числі вартість: 

   

   

   

  будівельно-монтажних робіт 

  22060,181

  8295,853

  13764,328

  проектно-вишукувальних робіт 

  746,33

  715,167

  31,163

  обладнання 

  9236,279

  4555,833

  4680,446

  інші витрати 

  6908,098

  2733,147

  4174,951

  Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок державного бюджету, тис. гривень 

  38950,888

  16300

  22650,888

  ______________________