• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2005 р. № 1258

  ПОРЯДОК
  оплати витрат з інформаційно-технічного
  забезпечення розгляду цивільних справ

  1. Цей Порядок визначає механізм здійснення оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ (далі — витрати).

  2. Витрати оплачують фізичні та юридичні особи, що звертаються до суду з позовними заявами, заявами про відкриття справ окремого провадження, клопотаннями про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, та скаргами.

  3. Витрати не оплачуються під час звернення до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом у випадках, передбачених частиною третьою статті 81 Цивільного процесуального кодексу України.

  4. Витрати не оплачуються у випадках, передбачених частиною четвертою статті 81 та статтею 409 Цивільного процесуального кодексу України.

  5. Якщо позовна заява містить одночасно вимоги, які належать до різних категорій справ і для яких передбачено різний розмір витрат, їх оплата здійснюється за справою з найбільшим розміром.

  6. У разі об’єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог або їх роз’єднання перерахунок витрат не проводиться. За виділену в самостійне провадження справу витрати оплачуються в розмірі, передбаченому для подання заяви до суду першої інстанції.

  7. За повторно подану позовну заяву, заяву, клопотання, скаргу, яка раніше була повернена, залишена без розгляду або провадження у справах за якою було закрито, витрати оплачуються повторно в розмірі, передбаченому для подання позовної заяви, заяви, клопотання, скарги. У разі коли  оплачені витрати підлягали поверненню у зв’язку з поверненням, залишенням позовної заяви, заяви, клопотання, скарги без розгляду або закриття провадження у справі, але не були повернені, до повторно поданої позовної заяви, заяви, клопотання, скарги додається оригінал документа про оплату витрат.

  8. За зустрічну позовну заяву, а також за заяву про вступ у справу третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги стосовно предмета спору, витрати  оплачуються у розмірі, передбаченому для подання позовної заяви до суду першої інстанції.

  9. За  позов кількох осіб до одного або кількох відповідачів витрати оплачуються всіма позивачами або одним з них.

  10. За апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, скаргу у зв’язку з винятковими обставинами та заяву про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

  11. Державна судова адміністрація за погодженням з Мінфіном визначає механізм перерахування коштів для оплати витрат.

  12. Документ про оплату витрат додається до позовної заяви, заяви, клопотання, скарги, яку особа подає до суду.

  Документом про оплату витрат є квитанція установи банку або відділення поштового зв’язку, які прийняли платіж, платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення. У разі коли оплата витрат здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунка вкладника, відкритого в установі банку, додається довідка, засвідчена підписом контролера, скріпленим печаткою фінансової установи.

  13. Повернення коштів, внесених для оплати витрат, здійснюється у випадках та у розмірі, передбаченому частинами другою і третьою статті 83 Цивільного процесуального кодексу України та іншими законами шляхом їх перерахування на рахунок платника, відкритий в установі банку, грошового переказу через іншу фінансову установу або відділення поштового зв’язку в тримісячний строк після звернення особи.

  Для повернення зазначених коштів платник подає до суду заяву, в якій зазначається підстава повернення, рахунок платника в установі банку, реквізити іншої фінансової установи чи адреса відділення поштового зв’язку, через які здійснюватиметься повернення коштів.

  До заяви додаються:

  оригінал або засвідчена в установленому порядку копія документа про оплату витрат;

  засвідчена відповідним судом копія ухвали суду про повернення коштів, внесених для оплати витрат.

  У разі коли оплачена сума витрат перевищує встановлений  розмір, її надлишок повертається в порядку, встановленому цим пунктом.

  _____________________