• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2005 р. № 1254

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Пункт 8 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001), доповнити абзацом такого змісту:

   “організація діяльності з проведення азартних ігор”.

   2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 “Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093; 2001 р., № 21, ст. 952):

  1) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:

  “41. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, яка видається на кожну особу, що провадить таку діяльність на гральних автоматах, на кожний пункт тоталізатора у разі провадження букмекерської діяльності, на кожний електронний сервер у разі провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, на кожний гральний зал у разі провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та інших азартних ігор, справляється після прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата вноситься  у розмірі, встановленому законом, у національній валюті (за офіційним курсом, установленим Національним банком на день внесення платежу)”;

  2) пункт 5 після слів “переоформлення ліцензії” доповнити словами “за кожний рік користування ліцензією на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор”.

  3. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1212; 2005 р., № 25, ст. 1433), доповнити пунктом 69 такого змісту:

  “69. Організація діяльності з проведення азартних ігор

  засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

   

  список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону за підписом керівника суб’єкта господарської діяльності, скріпленим печаткою

   

  баланс суб’єкта господарської діяльності на останню звітну дату за підписом його керівника, скріпленим печаткою

   

  правила азартних ігор, які будуть проводитися суб’єктом господарської діяльності, у двох примірниках, затверджені цим суб’єктом та скріплені печаткою

   

  відомості, що підтверджують право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним грального обладнання, необхідного для провадження цього виду господарської діяльності, за підписом його керівника, скріпленим печаткою

   

  засвідчена в установленому порядку копія положення про призовий фонд”.

   

  _____________________