• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 21 грудня 2005 р. № 1251

  ПОРЯДОК
  організації виїзду дітей за кордон
  на відпочинок та оздоровлення

  1. Цей Порядок регламентує виїзд організованої групи (дві і більше дитини) дітей віком від 6 до 18 років (далі — група дітей) за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування.

  Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо).

  2. Діяльність, пов’язану з організацією виїзду груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, можуть провадити підприємства, установи, організації, у тому числі благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном
  (далі — організатор).

  3. Координацію діяльності, пов’язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон, та контроль за її провадженням здійснюють Мінсім’ямолодьспорт, Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

  4. Оформлення виїзду групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення проводиться за наявності у кожної дитини проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини.

  5. Погодження списку групи дітей та надання дозволу на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення здійснюються за місцем проживання дітей Міністерством у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

  У разі відмови у погодженні списку дітей або наданні дозволу організатору в п’ятиденний строк надається вмотивована відповідь.

  6. Для отримання дозволу на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення до відповідного органу, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, не менше ніж за 15 днів до виїзду організатором, крім тих, що провадять туристичну операторську та туристичну агентську діяльність, подаються або надсилаються поштою заява і такі документи:

  1) договір про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей чи запрошення (українською мовою та мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому обов’язково зазначаються строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інші додаткові послуги (копія завіряється організатором);

  2) нотаріально завірені копії установчих документів організатора поїздки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

  3) міжнародний страховий поліс медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб, що забезпечує покриття всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в країні перебування, а також договір страхування, або його копія, що завіряється організатором, з перекладом істотних умов договору страхування та страхового поліса, що завіряється офіційно;

  4) документи, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення дітей організатором поїздки, зокрема договір з транспортним підприємством, що має ліцензію (дозвіл) на право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, підтвердження про бронювання місць, гарантійний лист іноземного перевізника, інші документи (копії завіряються організатором).

  У разі коли відстань до місця відпочинку чи оздоровлення дітей перевищує 1000 кілометрів, перевезення групи дітей здійснюється повітряним шляхом;

  5) довідки про стан здоров’я кожної дитини за встановленою формою.

  У разі коли виїзд дітей за кордон здійснюється у країну з особливими кліматичними умовами, організатор поїздки вживає додаткових медичних заходів (щеплення, вакцинація тощо), що підтверджується відповідною медичною довідкою;

  6) нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором;

  7) оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, на яких покладається відповідальність за життя та здоров’я дітей і повернення їх в Україну.

  Із числа супроводжуючих призначається керівник групи, а у разі перевезення групи наземними транспортними засобами — медичний працівник, кваліфікація якого підтверджується відповідним записом у трудовій книжці та документом про фахову освіту (копія завіряється організатором).

  Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, може бути призначена особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше ніж три роки.

  Організатор зобов’язаний забезпечити супроводження групи перекладачем відповідно до мови країни перебування протягом усього періоду відпочинку та оздоровлення дітей.

  Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 15 дітей.

  У разі коли перевезення здійснюється повітряним шляхом, кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 25 дітей;

  8) список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини.

  У разі коли до складу групи входять діти з різних регіонів України, погодження списків та надання дозволу здійснює Мінсім’ямолодьспорт.

  У разі коли виїзд організованої групи дітей за кордон на оздоровлення відбувається у навчальний час, дозвіл на виїзд попередньо погоджується з МОН або структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

  Список складається українською мовою.

  Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами.

  Підпис керівника організатора скріплюється печаткою.

  Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, складається у двох примірниках (додається оригінал). Другий примірник залишається в органі, що видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

  7. Під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у дітей та супроводжуючих осіб документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками "Виїзд" або "В’їзд", а також "Державний кордон перетнули" та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, у тому числі супроводжуючих.

  8. Після повернення групи дітей в Україну організатор протягом п’яти днів подає список та дозвіл з відмітками про перетинання державного кордону та їх завірені копії відповідному органу, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон.

  Завірені організатором копії списку та дозволу з відмітками про перетинання державного кордону залишаються в органі, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон. Оригінали списку та дозволу зберігаються в організатора протягом трьох років.

  9. У разі коли дитина з групою не повернулася в Україну, організатор протягом доби повідомляє про місце її перебування орган, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон, та закордонну дипломатичну установу України на території держави, де перебували діти, про причини неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов її повернення в Україну.

  Закордонна дипломатична установа України після отримання такого повідомлення оперативно встановлює причини неповернення та в триденний строк інформує про це МЗС. На підставі отриманої інформації МЗС надсилає повідомлення Мінсім’ямолодьспорту та вживає заходів до повернення дитини в Україну.

  10. Перебування групи дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні фінансується за рахунок сторони, яка направляє або приймає дітей (за домовленістю сторін) згідно з укладеним договором (контрактом), а також коштів батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) та інших джерел.

  11. Організатор забезпечує виконання своїх зобов’язань відповідно до укладених договорів (контрактів) та разом з керівником групи несе відповідальність за дотримання вимог щодо забезпечення охорони здоров’я і життя дітей та повернення їх в Україну в порядку, встановленому законодавством.

  У разі порушення прав дитини під час її перебування за кордоном керівник групи зобов’язаний повідомити закордонну дипломатичну установу України для відповідного реагування.

  12. Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій подають Мінсім’ямолодьспорту дані про перебування групи дітей за кордоном в установленому порядку.

  13. Опублікування зведених статистичних даних про перебування груп дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні здійснює Держкомстат.

  _____________________