• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 21 грудня 2005 р. № 1244

  Київ

   

   

  Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України
  від 31 січня 2001 р. № 74 та внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

   

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Відновити починаючи з 1 вересня 2005 р. дію постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 74 „Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 182).

  У зв’язку з цим у переліку постанов, що втратили чинність, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р. № 790 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 34, ст. 2064):

  пункти 3, 9 і 17 виключити;

  у пунктах 19, 28, 29 та 32 виключити слова і цифри ”від 31 січня 2001 р. № 74 „Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук”;

  у пункті 30 слова і цифри „Пункти 1 і 2 змін” замінити словами і цифрою „Пункт 2 змін”.

  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р.,
  № 40, ст. 2544) такі зміни:

  у пункті 6 постанови слова „Національній та” виключити;

  підрозділ 1 розділу ІІ додатка 2 до постанови виключити.

  3. Національній академії наук розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ, що належать до її відання, відповідно до абзацу другого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
  22 серпня 2005 р. № 790 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005 р. № 988 – Офіційний вісник України, 2005 р., № 40, ст. 2544).

   

   

  Прем’єр-міністр України                                                                 Ю. ЄХАНУРОВ

   

   

   

   

  Інд. 26