• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  â³ä 21 грудня 2005 ð. ¹ 1241

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови  Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2005 р. № 796

  1. У назві та пункті 1 постанови слова "що видаються підприємствами первинного виноробства до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла” замінити словами “що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції”.

  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у назві слова "що видаються підприємствами первинного виноробства до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла” замінити словами “що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції”;

  2) пункт 1 викласти у такій редакції:

   “1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються суб'єктами підприємницької діяльності до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення продукції, зазначеної у статті 3 Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” (далі — Закон)”;

  3) абзаци другий та третій пункту 2 викласти у такій редакції:

  “податковий вексель, авальований банком (податкова розписка)
  (далі — податковий вексель), — простий вексель, авальований банком, що видається на суму акцизного збору суб'єктом підприємницької
  діяльності — виробником продукції, зазначеної у статті 3 Закону;

  векселедавець — суб’єкт підприємницької діяльності, який отримує спирт етиловий з акцизного складу для виробництва продукції, зазначеної у статті 3 Закону”;

  4) пункт 5 викласти у такій редакції:

  “5. Податковий вексель видають:

  на строк, що не перевищує 180 календарних днів від дати його авалювання банком, підприємства первинного виноробства, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла;

  на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його авалювання банком, підприємства — виробники продуктів органічного синтезу, які в межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий денатурований (спирт технічний) для виробництва продуктів органічного синтезу, що не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсотка залишкового етанолу”;

  5) абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

  “8. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, зазначеної у статті 3 Закону”;

  6) пункт 15 викласти у такій редакції:

  “15. Підставою для взяття на облік податкового векселя є довідка векселедавця про прогнозований обсяг потреби спирту етилового для виготовлення продукції, зазначеної у статті 3 Закону. Форма довідки встановлюється центральним органом державної податкової служби”.

  _____________________