• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2005 р.  № 1238

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку утилізації
  військового майна Збройних Сил

   

  1. Пункт 4 викласти у такій редакції:

  “4. Міноборони подає Кабінету Міністрів України перелік військового майна (крім списаного військового майна), яке підлягає утилізації, за зразком згідно з додатком 1.

  При необхідності Міноборони може подавати періодично, але не частіше одного разу на квартал Кабінету Міністрів України додатковий перелік військового майна (крім списаного військового майна), яке підлягає утилізації, за зразком згідно з додатком 2.

  Перелік (додатковий перелік) військового майна (крім списаного військового майна), яке підлягає утилізації, затверджується Урядовим комітетом з питань правової політики та оборони.

  Перелік списаного військового майна, яке підлягає утилізації, затверджується Міноборони”.

  2. У пунктах 21 та 33 слова “на спеціальний рахунок Державного казначейства як надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил” замінити словами “до державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік”.

  3. Додатки 1 і 2 до Порядку викласти у редакції, що додається.

   

  _____________________  Додаток 1
  до Порядку
  (в редакції постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2005 р.  № 1238)   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням Урядового комітету з питань правової політики та оборони
  від                    200__ р. (протокол №     ) 

   

  ПЕРЕЛІК
  військового майна, яке підлягає утилізації

   

  п/п

  Найменування військового майна

  Оди-

  ниця виміру

  Кіль-

  кість

  Рік виготов-лення

  Строк викори-стання (зберіган-ня), років

  Категорія
  якісного (технічно-го) стану

  Первинна вартість одиниці, тис. гривень

  Залишкова (балансова) вартість, тис. гривень

  Місце- знаходження

  (військова частина, населений пункт, область)

   

  одиниці

  разом

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Міністр оборони України                         _____________                                  ______________________
                                                                      
  (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

  “____” _______________ 200__ р.

  _______________________  Додаток 2
  до Порядку
  (в редакції постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2005 р.  № 1238)   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням Урядового комітету з питань правової політики та оборони
  від                       200__  р. (протокол №     )

  ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
  військового майна, яке підлягає утилізації

   

  п/п

  Найменування військового майна

  Оди-

  ниця виміру

  Кіль-

  кість

  Рік виготов-лення

  Строк викори-стання (зберіган-ня), років

  Категорія
  якісного (технічно-го) стану

  Первинна вартість одиниці, тис. гривень

  Залишкова (балансова) вартість, тис. гривень

  Місце- знаходження

  (військова частина, населений пункт, область)

  одиниці

  разом

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Міністр оборони України                                     _____________                      ______________________

                                                               (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

  “____” _______________ 200___ р.

  ____________________