• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2005 р.  № 1233

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному
  бюджеті для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії
  регіональних мов або мов меншин


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів, передбачених Держкомнацміграції у державному бюджеті за програмою “Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для здійснення таких заходів:

  підготовка та проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних з’їздів, нарад, конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, присвячених питанням реалізації мовних прав національних меншин, визначених Європейською хартією;

  проведення днів рідних мов, конкурсів і олімпіад на краще знання мов національних меншин;

  сприяння виданню науково-методичних розроблень, посібників, словників, довідників з рідних мов, дидактичних програм відродження, розвитку та функціонування мов для недільних шкіл національних меншин;

  підвищення кваліфікації педагогів недільних шкіл, в яких вивчаються мови національних меншин;

  організація виставок та стендів, присвячених розвитку і відродженню мов національних меншин.

  3. Закупівля товарів, робіт і послуг для здійснення заходів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, проводиться відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  ___________________