• In English

 • Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 21 грудня 2005 р.  № 1230

   

   

   

   

  ПЕРЕЛІК

  консультативних, дорадчих та інших органів, утворених
  Кабінетом Міністрів України, що ліквідуються

   

   

  Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом

   

  Експертна комісія з питань залучення інвестицій у рибопромислову галузь і розвитку її інфраструктури

   

  Експертна рада з питань застосування супутникових технологій для визначення координат рухомих і нерухомих об’єктів в Україні

   

  Комісія із сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади

   

  Комісія з питань удосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності

   

  Координаційна група з активізації інвестиційної діяльності

   

  Координаційна рада з питань запобігання зникненню людей

   

  Міжвідомча група із забезпечення інтересів України в Іраку

   

  Міжвідомча експертно-аналітична група з питань проведення моніторингу світових цін та цін певних товарних ринків

   

  Міжвідомча комісія з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження

   

  Міжвідомча комісія з питань перевірки правильності призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

   

  Міжвідомча комісія з питань розвитку інформаційної сфери

   

  Міжвідомчий комітет з питань виконання Національного плану дій з гігієни довкілля на 2000 – 2005 роки

   

  Міжвідомча координаційна рада з питань, пов’язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб)

   

  Міжвідомча координаційна рада з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

   

  Міжвідомча робоча група для координації дій із забезпечення стабільної господарської діяльності ВАТ „Криворіжсталь”

   

  Міжвідомча робоча група з опрацювання техніко-економічних обґрунтувань та інших документів, спрямованих на реалізацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про стратегічне співробітництво в газовій галузі

   

  Міжвідомча робоча група з питань відшкодування шкоди потерпілим унаслідок катастрофи військового літака СУ-27 УБ на львівському аеродромі „Скнилів”

   

  Міжвідомча робоча група з питань забезпечення обміну інформацією для проведення єдиної фінансової, бюджетної та податкової політики

   

  Міжвідомча робоча група з питань проведення аналізу законодавства щодо виявлення правових розбіжностей та підготовки пропозицій про їх усунення

   

  Національний підготовчий комітет із забезпечення участі України у Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства

   

  Постійно діюча робоча група для вирішення проблемних питань будівництва міжнародних транзитних терміналів у Державному міжнародному аеропорту „Бориспіль” та стабілізації ситуації в трудових колективах аеропорту та ЗАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт”

   

  Рада з дизайну при Кабінеті Міністрів України

   

  Робоча група із сприяння розвитку двостороннього економічного співробітництва з Лівією

   

  Робоча група з опрацювання проблемних питань приватизації державного майна

   

  Робоча група з підготовки пропозицій до проекту Закону України „Про управління об’єктами державної власності”

   

  Робоча група з підготовки та проведення міжнародних форумів з бізнесу, інвестицій та приватизації

   

  Робоча група з питань спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та підготовки законопроекту про створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку

  Робочі групи за напрямами наукових досліджень з питань, пов’язаних із забезпеченням проведення державної фінансової політики та удосконаленням бюджетного процесу:

  узгодження пріоритетів державної бюджетної політики з концептуальними засадами стратегії соціально-економічного розвитку України

  забезпечення соціальної орієнтації бюджетної політики

  розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів та піднесення національної економіки

  удосконалення використання програмно-цільового методу в процесі управління видатковою частиною бюджету

  реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансових ресурсів місцевих бюджетів

  формування та реалізація державної політики щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень, підвищення ефективності управління державним боргом

      

  Українська частина Спільного комітету „Уряд/ЮНІДО”

   

   

  ___________________________