• In English

 •  

   

   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 17 грудня 2005 р. № 1214

   

   

  Про  особливості діяльності Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

   

   

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

   

  1. Установити, що Урядовий комітет з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (далі – Урядовий комітет) провадить свою діяльність відповідно до Загального положення про урядовий комітет, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 14 жовтня 2005 р. № 1020 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 42, ст. 2657), з урахуванням особливостей, які визначаються завданнями із здійснення конкретних заходів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема з досягнення критеріїв членства України в ЄС та НАТО, а саме:

   

  1) вивчає питання, пов’язані із забезпеченням входження України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір, створенням передумов для набуття Україною членства в ЄС та НАТО;

   

  2) розглядає пропозиції щодо визначення стратегічних цілей і пріоритетних напрямів державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

   

  3) розглядає і схвалює рекомендації з питань співробітництва України з ЄС та НАТО;

   

  4) розробляє пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розглядає проекти стратегічних рішень, законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

   

  5) сприяє взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

  6) вивчає питання щодо підвищення ефективності залучення та використання допомоги, яка надається Україні ЄС та НАТО;

   

  7) забезпечує інформування громадськості, а також координацію діяльності з реалізації державної політики з питань навчання та перепідготовки державних службовців, фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

   

  8) розглядає проекти нормативно-правових актів, щодо яких Міністерством юстиції підготовлено експертний висновок про їх невідповідність acquis communautaire;

   

  9) розглядає питання, що стосуються:

   

  Стратегії та виконання Програми інтеграції України до ЄС,  Плану дій Україна – ЄС , міжнародних зобов’язань України, пов’язаних із її вступом до ЄС;

   

  стратегічних цілей України щодо НАТО, Плану дій Україна – НАТО та щорічних цільових планів Україна – НАТО, міжнародних зобов’язань України, пов’язаних із її вступом до НАТО;

   

  формування державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

   

   

  2. Організація роботи Урядового комітету покладається на його голову, який:

   

  1) головує на засіданнях Комітету;

   

  2) скликає засідання Комітету, вносить питання на його розгляд;

   

  3) забезпечує складання плану роботи Комітету та його виконання;

             

  4) організує роботу з виконання рішень Комітету, інформує членів Комітету про його хід;

   

  5) здійснює координацію роботи Комітету з іншими урядовими комітетами, центральними та місцевими органами виконавчої влади;

   

  6) дає обов’язкові для виконання доручення з питань діяльності Комітету;

   

  7) представляє Комітет у взаємодії з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

   

  8) регулярно, не рідше одного разу на квартал, інформує Прем’єр-міністра України про діяльність Комітету.

  3. Для забезпечення реалізації напрямів своєї діяльності Урядовий комітет утворює підкомітети у складі не менш як трьох членів підкомітету. Член Комітету може входити до складу кількох підкомітетів.

   

  Голова підкомітету обирається на засіданні Урядового комітету відкритим голосуванням більшістю голосів членів Комітету.

   

  Засідання підкомітету не може без згоди голови Урядового комітету проводитися одночасно із засіданням Урядового комітету.

   

  Голова підкомітету  складає і погоджує з головою Урядового комітету графік проведення засідань підкомітету на кожний наступний місяць та здійснює підготовку засідань підкомітету.

   

  Усі члени Урядового комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, мають право відвідувати засідання будь-якого підкомітету та брати участь в обговоренні питань з правом дорадчого голосу.

   

   

  4. Урядовий комітет використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

   

   

   

   

  Прем’єр-міністр України                                                  Ю. ЄХАНУРОВ

   

   

   

   

   

  Інд. 30