• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  Від 15 грудня
  2005 р. № 1210

   

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету
  Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 570 та
  від 12 вересня 2005 р. № 893


  1. У підрозділі “Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства” розділу “Найважливіші новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки” обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2005 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 570:

  у позиції 2.05.19 слова “Проблемні питання щодо вдосконалення механізму регулювання доходів населення” замінити словами “Дослідження проблемних питань щодо реалізації політики грошових доходів населення”;

  позицію 2.05.21 після слова “життя” доповнити словом “населення”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. № 893:

  абзац другий постановляючої частини викласти у такій редакції:

  “вивченням показників, що стосуються рівня життя населення: аналіз, прогноз, досягнення соціальних стандартів”;

  доповнити постанову абзацом такого змісту:

  “дослідженням проблемних питань щодо реалізації політики грошових доходів населення”.

  _________________________