• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  Від 15 грудня 2005 р. № 1203

   

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку випуску, обігу та погашення векселів,

  які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті

  товарів на митну територію України

   

             

              1. Пункт 19 викласти в такій редакції:

   

  “19. Якщо термін погашення  податкового векселя настає до закінчення терміну подання податкової декларації до органу державної податкової служби за звітний (податковий) період, в якому він був поданий органові митного контролю, платник податку не включає суму зобовязань за векселем до складу податкових зобовязань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобовязань за векселем до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому проведене таке перерахування.

   

  Якщо термін погашення  податкового векселя настає після закінчення терміну подання податкової декларації до органу державної податкової служби за звітний (податковий) період, в якому він був поданий органові митного контролю, платник податку включає  суму зобовязань за  векселем до складу податкових зобовязань у звітному (податковому) періоді, в якому він був поданий органові митного контролю. При цьому платник податку має право на включення суми зобовязань за векселем до складу податкового кредиту у наступному звітному (податковому) періоді за умови погашення суми податкових зобовязань шляхом перерахування коштів до бюджету.

   

  Якщо платнику податку на дату подання податкового векселя органові митного контролю органом державної податкової служби підтверджено суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша від суми зобовязання за векселем, платник податку має право включити суму зобовязань за  векселем до складу податкових зобовязань за звітний (податковий) період, в якому він був  поданий органові митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а платник податку має право на включення суми зобовязань за векселем до складу податкового кредиту у наступному звітному (податковому) періоді.

   

   

  Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, відображається в податковій декларації окремим рядком.

   

  Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити податковий вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або заліку суми бюджетного відшкодування, підтвердженого органом державної податкової служби, згідно з поданою ним письмовою заявою.

   

  Комерційні банки зобовязані оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у строк.

   

  До податкової декларації платник податку додає перелік та копії погашених у звітному (податковому) періоді, за який подається декларація,  податкових векселів, суму зобов’язань за якими відповідно сплачено чи включено до податкових зобовязань за цей звітний період”.

   

  2. У пункті 20:

   

              абзац перший викласти в такій редакції:

  “20. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, включається у визначених Законом випадках до суми податкового кредиту платника податку, який видав цей вексель, і відображається в податковій декларації окремим рядком”;

   

  абзац другий виключити.

   

  _______________________