• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  Від 15 грудня 2005 р. № 1202

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету для здійснення
  окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією
  “Союз Чорнобиль України” та іншими громадськими
  організаціями соціального захисту громадян, які
  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету для здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією “Союз Чорнобиль України” та іншими громадськими організаціями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — бюджетні кошти).

  2. Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є громадські організації соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — громадські організації).

   3. Для одержання бюджетних коштів громадські організації подають МНС — головному розпоряднику бюджетних коштів заяву, зразок якої затверджується Міністерством.

  До заяви додаються:

  копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально;

  копія довідки про реєстрацію в органах державної статистики, підписана керівником громадської організації та засвідчена її печаткою;

  копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, підписана керівником громадської організації та засвідчена її печаткою;

  копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, підписана керівником громадської організації та засвідчена її печаткою;

  копія звіту про діяльність громадської організації за формою державної статистичної звітності №1 — громадська організація, підписана керівником громадської організації та засвідчена її печаткою;

  довідка про напрями використання бюджетних коштів, затверджена загальними зборами громадської організації, підписана керівником громадської організації та засвідчена її печаткою за формою, зразок якої затверджується головним розпорядником бюджетних коштів;

  розрахунки та обґрунтування потреби в коштах;

  звіт щодо використання бюджетних коштів за минулий рік з підтвердними документами за формою, зразок якої затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

  4. Розгляд поданих громадською організацією документів здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у тижневий строк з дня їх надходження.

  5. Бюджетні кошти використовуються громадськими організаціями виключно для відшкодування витрат закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності на лікування осіб, захворювання яких пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, на підставі заяв громадян та розрахунку витрат зазначених закладів.

  6. Одержання та використання бюджетних коштів відображається в документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності громадської організації в установленому законодавством порядку.

   

  _____________________