• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 грудня 2005 р. № 1206

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 17 серпня 1998 р. № 1280

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1280 “Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1228; 2001 р., № 28, ст. 1249; 2003 р., № 23, ст. 1078) такі зміни:

  1) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Договори страхування відповідних кредитних ризиків держави приймаються на розгляд згідно з пунктом 1 цієї постанови, якщо вони укладені визначеними відповідно до законодавства страховиками, які:

  а) отримали ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

  б) є членами фонду страхових гарантій, утвореного відповідно до цієї постанови”;

  2) у пункті 3:

  у підпункті 1 слово “екю” замінити словом “євро”;

  абзац перший підпункту 3 після слів “Міністерства економіки” доповнити словами “Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг”.

   Прем’єр-міністр України      Ю. ЄХАНУРОВ
  Інд.27