• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  15 грудня 2005 р. № 1197

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. Друге речення пункту 8 Положення про Державну пробірну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 732 “Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю” (Офіційний вісник України, 2000 р.,
  № 18, ст. 744; 2001 р., № 12, ст. 491), замінити реченнями такого змісту: “Керівники територіальних представництв призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром фінансів. Положення про зазначені представництва затверджує голова Державної пробірної служби”.

  2. Друге речення абзацу першого пункту 11 Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. № 1819 “Питання Державної інспекції з контролю за цінами” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 50, ст. 2162), замінити реченнями такого змісту: “Керівники територіальних органів призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром економіки. Положення про зазначені органи затверджує начальник Держцінінспекції”.

  3. Абзац другий пункту 10 Положення про Державний департамент з питань діяльності курортів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 425 “Про утворення Державного департаменту з питань діяльності курортів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 843; 2003 р., № 27, ст. 1326; 2004 р., № 49,
  ст. 3206), викласти у такій редакції:

  “Призначення на посаду і звільнення з посади керівників територіальних органів з питань діяльності курортів здійснюється Міністром охорони здоров’я. Положення про зазначені органи затверджує голова Держкурорту”. 

  4. Друге речення пункту 9 Положення про Державну службу заповідної справи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1000 “Про Державну службу заповідної справи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1540; 2004 р., № 24, ст. 1589, № 49, ст. 3206), замінити реченнями такого змісту: “Керівники територіальних органів призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром охорони навколишнього природного середовища. Положення про зазначені органи затверджує начальник Служби”.

  5. У Положенні про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1446 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1988; 2002 р., № 25, ст. 1205; 2003 р., № 30, ст. 1546):

  абзац третій пункту 8 виключити;

  пункт 10 доповнити реченням такого змісту: “Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних інспекцій здійснюється Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

  6. У Положенні про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 500 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 816; 2003 р., № 23, ст. 1080, № 30, ст. 1546; 2004 р., № 32, ст. 2143; 2005 р., № 32, ст. 1950):

  в абзаці п’ятому пункту 8 слова “органів та” виключити;

  пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

  “Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

  7. У Положенні про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 844 “Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, ст. 1210, № 52, ст. 2387; 2003 р., № 30, ст. 1546, № 37, ст. 1981, № 40, ст. 2111):

  в абзаці третьому пункту 7 слова “та призначає їх керівників” виключити;

  пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

  “Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється Міністром внутрішніх справ”.

  8. Абзац другий пункту 9 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  26 вересня 2002 р. № 1434 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 39,
  ст. 1818; 2003 р., № 30, ст. 1546; 2004 р., № 51, ст. 3336), викласти у такій редакції:

  “Керівники територіальних відділень Фонду призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром праці та соціальної політики”.

  9. Абзац другий пункту 10 Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1958 “Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2378; 2003 р., № 48, ст. 2514), викласти у такій редакції:

  “Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється Головою Держкомзему. Положення про зазначені органи затверджує начальник Держземінспекції”.

  10. В абзаці другому пункту 9 Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 50 “Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 111, № 30, ст. 1546; 2005 р., № 37, ст. 2290), слова “директор Держнаглядпраці” замінити словами “Міністр праці та соціальної політики”.

  11. В абзаці другому пункту 10 Положення про Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 789 “Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1037, № 40,
  ст. 2102; 2004 р., № 28, ст. 1882; 2005 р., № 34, ст. 2033), слова “головою Державної служби” замінити словами “Міністром охорони здоров’я”.

  12. В абзаці другому пункту 10 Положення про Комітет з контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  11 вересня 2003 р. № 1446 “Про Комітет з контролю за наркотиками” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1998; 2005 р., № 34,
  ст. 2033), слова “головою Комітету” замінити словами “Міністром охорони здоров’я”.

  13. В абзаці другому пункту 9 Положення про Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1125 “Про утворення Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2339; 2005 р., № 13, ст. 665), слова “директором Держсоцслужби” замінити словами “Міністром у справах сім’ї, молоді та спорту”.

   

   

  ___________________