• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  15 грудня 2005 р. № 1196

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

  1. В абзаці другому пункту 7 Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1211 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 31,
  ст. 1174), слова і цифри “довгострокових (до 20 років) кредитів” замінити словами і цифрами “довгострокових (до 20 років, а молодим та неповним сім’ям — до 30 років) кредитів”, а слова і цифри “загальною площею до 125 кв. метрів одному позичальнику (забудовнику)” виключити.

  2. У Правилах надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 40, ст.1486; 2001 р., № 7, ст. 282; 2002 р., № 44, ст. 2016; 2003 р.,
  № 29, ст. 1477):

  1) абзац перший пункту 6 після слів і цифр “до 20 років” доповнити словами і цифрами “а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати(батько) віком до 35 років) — до 30 років”;

  2) в абзаці першому пункту 9:

  слова і цифри “загальною площею не більш як 125 кв. метрів” виключити;

  доповнити абзац словами “для добудови будинку і сто тисяч гривень для спорудження нового житлового будинку”;

  3) абзац другий пункту 16 виключити;

  4) пункт 23 доповнити реченням такого змісту: “За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу”.

  3. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого
  2001 р. № 145 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7,
  ст. 282) слова “за рахунок позабюджетних коштів” замінити словами “за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел”.

  _____________________