• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
    від

  15 грудня 2005 р. № 1188

  ЗМІНИ,
  які вносяться до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних
  вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2005 році

  (тис. гривень)

   

  Найменування об’єкта та його місцезнаходження, одиниця виміру

   

  Рік початку і закінчення будівництва

   

  Загальна кошторисна вартість

   

  Залишок кошторисної вартості на 1 січня 2005 р.

   

  Проектна потужність (залишок на 1 січня  2005 р.)

   

  Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня  2005 р., відсотків

   

  Будівельна готовність пускового комплексу на 1 січня 2005 р.,  відсотків

  2005 рік

  введення потужності в дію

  передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. № 886

  зміни: збільшення “ + “, зменшення “ – “

  остаточний обсяг капітальних вкладень

  МНС

   

   

   

   

   

   

   

  8496

  - 306

  8190

  Дорога Прип’ять – Буряківка у зоні відчуження Чорнобильської АЕС – реконструкція,

  2005—2006

  3978,9

  3978,9

   

  100

   

   

  2750

  - 1098

  1652

  кілометрів

   

   

   

  15

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Корпус променевої терапії Інституту ендокринології та обміну речовин, м. Київ – розширення,

  1998—2005

  7616

   

   

  100

   

   

  2700

  + 792

  3492
  (з них 159 тис. гривень за

  тис. кв. метрів

   

   

   

  2,85

   

   

  2,85

   

   

  рахунок коштів спе-ціального фонду)

  Житомирська область

   

   

   

   

   

   

   

  1728

  + 465

  2193

  Школа, с. Новий Дорогинь Народницького району – будівництво,

  1999—2005

  2835

  1265

   

  100

   

   

  800

  + 465

  1265

  учнівських місць

   

   

   

  72

   

   

  72

   

   

   

  Київська область

   

   

   

   

   

   

   

  2500

  + 200

  2700

  Школа, с. Страхолісся Іванківського району, реконструкція

  2004—2005

  500

  200

   

  100

  70

   

   

  + 200

  200
  (за раху-нок коштів спеціаль-ного фонду)

  Рівненська область

   

   

   

   

   

   

   

  1017

  + 253

  1270

  Школа, смт Зарічне – для покрівлі

  2004—2005

  630

  253

   

  100

  60

   

   

  + 253

  253
  (за раху-

  площа, тис. кв. метрів

   

   

   

  0,8

   

   

   

   

   

  нок коштів спеціалього фонду)

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

  15097,9

  + 612

  15709,9
  (з них 729,9 тис. гривень за рахунок коштів спе-ціального фонду)

     ЗМІНИ,
  до  узагальненого розподілу державних капітальних вкладень
  для виконання Чорнобильської будівельної програми на 2005 рік

                                                                                                                                                                                           

  (тис. гривень)

  Назва органу виконавчої  влади

  Державні капітальні вкладення,

  всього

  У  тому  числі  за  рахунок  коштів

  загального фонду державного

  бюджету

  спеціального фонду державного

  бюджету

  передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. № 886

  зміни:

  збільшення

      " + ",

  зменшення

      " - "

  остаточний обсяг

  капітальних

  вкладень

  передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. № 886

  зміни:

  збільшення

      " + ",

  зменшення

      " - "

  остаточний обсяг

  капітальних

  вкладень

  передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. № 886

   

  зміни:

  збільшення

      " + ",

  зменшення

      " - "

  остаточний обсяг

  капітальних

  вкладень

  Усього

  15097,9

  + 612

  15709,9

  14980

   

  14980

  117,9

  + 612

  729,9

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МНС

  8496

  - 306

  8190

  8496

  - 465

  8031

   

  + 159

  159

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Облдержадміні-страції — усього

  6405,6

  + 918

  7323,6

  6287,7

  + 465

  6752,7

  117,9

  + 453

  570,9

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Житомирська

  1728

  + 465

  2193

  1728

  + 465

  2193

   

   

   

  Київська

  2500

  + 200

  2700

  2500

   

  2500

   

  + 200

  200

  Рівненська

  1017

  + 253

  1270

  1017

   

  1017

   

  + 253

  253

   

  __________________________