• In English

 •  

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

      постановою Кабінету Міністрів України

                  від 14 грудня 2005 р. № 1187

   

   

   

  ПОРЯДОК

  відшкодування в 2005 році сум податку на додану вартість у рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі

   

   

  1. Відповідно до цього Порядку проводиться передбачене абзацом третім статті 8 Закону України „Про Державний бюджет України на      2005 рік” відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на відкритий в обслуговуючому банку поточний рахунок платника податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитом, залученим державою або під державні гарантії, позичкою та фінансовою допомогою на поворотній основі, наданих з державного бюджету (далі – заборгованість за кредитами та позичками), виключно в рахунок погашення простроченої заборгованості платника податку за кредитом, позичкою, фінансовою допомогою на поворотній основі до повного погашення заборгованості  (далі – відшкодування сум податку).

   

   2. Відшкодування сум податку проводиться у визначеному в установленому порядку розмірі для зарахування на поточний рахунок платника податку в обслуговуючому банку в межах сум простроченої заборгованості за кредитами та позичками платника податку.

   

  3. Платник податку готує протокольне рішення щодо проведення відшкодування сум податку, яке у разі, коли сума податку перевищує        100 тис. гривень,  погоджується з Мінфіном, Державним казначейством   та Державною податковою адміністрацією, а у разі, коли становить                до 100 тис. гривень  включно, – з відповідним територіальним органом Державного казначейства та органом державної податкової служби.

   

  Типова форма протокольного рішення затверджується Мінфіном разом з Державним казначейством та Державною податковою адміністрацією.

   

  4. Погоджене відповідно до пункту 3 цього Порядку протокольне рішення платник податку подає Державному казначейству разом з:  

   

             заявою про проведення відшкодування сум податку;

   

             довідкою та висновком органу державної податкової служби про суми податку на додану вартість, визначені для відшкодування (строк дії довідки 30 днів);

   

  довідкою про стан простроченої заборгованості перед державою (строк дії довідки 30 днів):

   

  – за кредитом, залученим державою або під державні гарантії, яка видається Мінфіном;

   

  – за позичкою або фінансовою допомогою на поворотній основі, наданими з державного бюджету, облік яких веде Державне казначейство, яка видається Державним казначейством;

   

  – за позичкою або фінансовою допомогою на поворотній основі, наданими з державного бюджету, облік яких ведуть територіальні органи Державного казначейства, яка видається територіальним органом Державного казначейства.

   

  За кредитами в іноземній валюті перерахування суми простроченої заборгованості у національну валюту здійснюється Державним казначейством за офіційним курсом Національного банку на день проведення відшкодування сум податку.

   

  5. Платнику податку для відшкодування сум податку відкривається за його зверненням рахунок в органі Державного казначейства згідно з Порядком відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства.

   

  6. Після надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, за наявності платіжного доручення про перерахування до державного бюджету коштів у рахунок погашення заборгованості за кредитами та позичками територіальний орган Державного казначейства за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка перераховує належні до відшкодування суми податку на рахунок, відкритий платнику податку  в органі Державного казначейства.

   

  У разі коли коштів для відшкодування сум податку недостатньо, територіальний орган Державного казначейства подає заявку до Державного казначейства, яке проводить в установленому порядку підкріплення відповідного рахунка з обліку доходів державного бюджету.

   

  Платник податку протягом одного операційного дня перераховує кошти, що надійшли на рахунок, відкритий йому у територіальному органі Державного казначейства, з метою погашення заборгованості за кредитами та позичками. 

   

  7. Органи Державного казначейства відображають у бухгалтерському обліку операції з відшкодування сум податку на додану вартість і погашення заборгованості за кредитами та позичками та інформують Державне казначейство, яке в свою чергу інформує Мінфін.

   

  8. Платники податку, яким проводиться відшкодування сум податку, на підставі виписок з рахунків, відкритих їм в органах Державного казначейства, відображають операції з відшкодування сум податку на додану вартість в бухгалтерському обліку як отримання сум відшкодування такого податку та погашення заборгованості за кредитами та позичками.

   

  9. Мінфін, Державне казначейство та Державна податкова адміністрація враховують відшкодування сум податку при виконанні розпису державного бюджету.

   

  10. У звітності про виконання державного бюджету  відшкодування сум податку відображається як надходження коштів у рахунок погашення заборгованості за кредитами та позичками.

   

   

  –––––––––––––––––––––––