• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від
  9 грудня 2005 р. № 1184

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
  з питань оплати праці

  1. У другому реченні абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р. № 557 “Про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 17, ст. 624; 2001 р., № 1—2, ст. 30) слова “оплати праці і” виключити.

  2. У назві та першому реченні розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 339 “Про умови оплати праці, матеріально-побутове забезпечення, медичне та транспортне обслуговування ученого секретаря ВАК” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1514) відповідно слова “умови оплати праці” та “оплати праці” виключити.

  3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118, № 44, ст. 2772) доповнити графу “Найменування посади” після слів “заступник Голови Служби безпеки” словами “Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини”, а після слів “державні уповноважені Антимонопольного комітету” — словами “учений секретар Вищої атестаційної комісії”.

  _____________________