• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від  7 грудня 2005 р. №  1178

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Типовому положенні про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1666 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 51, ст. 2279; 2002 p., № 39, ст. 1827; 2003 p., № 30, ст. 1546; 2004 p., № 49, ст. 3206):

  1) у тексті Положення слова “Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство економіки” у відповідному відмінку;

  2) доповнити пункт 4 підпунктами 181—188 такого змісту:

  “181) аналізує стан і тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, бере участь у прогнозуванні тенденцій розвитку вітчизняних товарних ринків та впливу на їх діяльність світових ринків;

  182) аналізує цінову, податкову, тарифну, валютну і кредитну політику щодо експорту та імпорту товарів і подає відповідні висновки та пропозиції Міністерству економіки; інформує голову відповідної держадміністрації та суб’єктів підприємницької діяльності про рівень індикативних цін, що затверджуються наказами Міністерства економіки;

  183) надає суб’єктам підприємницької діяльності, що розташовані на території області (міста), інформацію про пропозиції іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств області (міста) за межами України;

  184) інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих на території області (міста) (далі — суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності), про стан справ в економічній, соціальній, екологічній та інших сферах, формує з цією метою відповідні бази даних, а також доводить до їх відома накази Міністерства економіки щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, та інформує про це Міністерство економіки;

  185) проводить моніторинг стану виконання вимог законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

  186) бере участь у підготовці та вивченні інформації на запит Міністерства економіки щодо проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів в Україну;

  187) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп та комюніке з питань зовнішньоекономічної діяльності;

  188) бере участь у формуванні складу офіційних делегацій місцевої держадміністрації, що беруть участь у переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах, інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва”;

  3) в абзаці першому пункту 7 слова “Міністром економіки та з питань європейської інтеграції” замінити словами “Міністром економіки”.

  2. В абзаці першому пункту 2 Типового положення про управління економіки районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1441 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 37, ст. 1996), слова “Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції” замінити словами “Міністерства економіки”.

   

  _________________