• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 грудня 2005 р. № 1176

   

  (найменування виконавчого комітету міської ради міста

  обласного значення або районної, районної у мм. Києві

  та Севастополі держадміністрації)

  (імя, по батькові та прізвище адміністратора)

   
  ЗАЯВА

   

  Відповідно до статті 7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” прошу видати ___________________________________
                                                       (у давальному відмінку повне найменування

                                                                                                 

   

  юридичної особи або ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

   

   

   

  (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших  обов'язкових  платежів)

   

   

  (імя, по батькові та прізвище керівника юридичної особи)

   

   

   

  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (телефон)

  (телефакс)

   

   

   

  (фактичне місцезнаходження)

   

   

   

   

   

   

   

   

  (телефон)

  (телефакс)

   

   

  (назва документа (документів) дозвільного характеру)

   

   

   

   

   

  ____  ____________ 200_ р.

  _________________________

   

  ____  ____________ 200_ р.

  (підпис суб’єкта господарювання або уповноваженої особи)

   

   

  МП

   
  Заповнюється адміністратором 
   

   

              ___________________ 200_ р.       реєстраційний номер ___________
           (дата надходження заяви)

             

             

              __________________                 __________________________________

                         (підпис)                               (ініціали та прізвище адміністратора)

   

  Файли що додаються:

  ЗАЯВА