• In English

 •  

  Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від

  7 грудня 2005 р. №  1175

  СКЛАД
  президії Вищої атестаційної комісії

  МАЧУЛІН
  Володимир Федорович

  доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук, голова ВАК, голова президії ВАК

  БОЙКО
  Роман Володимирович

  доктор фізико-математичних наук, професор, перший заступник голови ВАК, перший заступник голови президії ВАК

  ШАПОВАЛЕНКО
  Олег Іванович

  доктор технічних наук, професор, заступник голови ВАК, заступник голови президії ВАК

  АРТЮШИН
  Леонід Михайлович

  доктор технічних наук, професор, учений секретар ВАК, учений секретар президії ВАК

  БУЛАТ
  Анатолій Федорович

  доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук, академік-секретар відділення механіки Національної академії наук

  ВОЗІАНОВ
  Олександр Федорович

  доктор медичних наук, професор, академік Національної академії наук та Академії медичних наук, президент Академії медичних наук, директор Інституту урології Академії медичних наук

  ЗУБЕЦЬ
  Михайло Васильович

  доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української академії аграрних наук, президент Української академії аграрних наук

  КОПИЛЕНКО
  Олександр Любимович

  доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук, віце-президент Академії правових наук

  КРЕМЕНЬ
  Василь Григорович

  доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук та Академії педагогічних наук, президент Академії педагогічних наук

  ЛИТВИН
  Володимир Михайлович

  доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук

  НІКОЛАЄНКО
  Станіслав Миколайович

  кандидат педагогічних наук, професор, Міністр освіти і науки

  ПАВЛЕНКО
  Анатолій Федорович

  доктор економічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук, ректор Київського національного економічного університету

  ПОЛЯЧЕНКО
  Юрій Володимирович

  доктор медичних наук, професор, Міністр охорони здоров’я

  РУСНАК
  Іван Степанович

  доктор військових наук, професор, перший заступник начальника Національної академії оборони

  САГАЧ
  Вадим Федорович

  доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук, заступник директора Інституту фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук з наукової роботи

  СКРИПНИК
  Ганна Аркадіївна

  доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
  М. Т. Рильського Національної академії наук

  ЧЕБИКІН
  Андрій Володимирович

  академік Академії мистецтв, професор, президент Академії мистецтв, ректор Академії образотворчого мистецтва і архітектури

  ШЕВЧЕНКО
  Володимир Павлович

  доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук, ректор Донецького національного університету

  ШПАК
  Анатолій Петрович

  доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук, перший віце-президент — головний учений секретар Національної академії наук

  ____________________